Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Norsk Industri / Federation of Norwegian Industries

Identifikavimo numeris Registre: 9434415651-11
Registracijos data: 18/11/2008 15:35:32

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 12/03/2015 16:07:45
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 12/03/2015 16:07:45
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 12/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Norsk Industri / Federation of Norwegian Industries

9434415651-11

Non available

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Kitos organizacijos

    Kontaktinė informacija

Middelthuns gate, 27
N-0356 Oslo
Pašto dėžutė: 7072 Maj
N-0306 Oslo
NORVEGIJA

(+47) 23088800

    Teisiškai atsakingas asmuo

Stein Lier-Hansen

Director General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Yttredal Ole Børge

Executive Director

    Tikslai ir uždaviniai

Industry and employer's organisation.

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Industrial policy, environment, climate, energy, transport, research and development, trade, state aid


 

Non

Non

Non

Non

Non

Energy and climate policies 2030
State aid modernisation
Internal energy market
REACH
Resource efficiency

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 4  

4

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika
  • Konkurencija
  • Mokesčiai
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Prekyba
  • Švietimas
  • Užimtumas ir socialiniai reikalai
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Orgalime, CEFIC, EUROMETAUX, CEPI, IFIEC et al.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  11/2013

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.