Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Norsk Industri / Federation of Norwegian Industries

Identifikavimo numeris Registre: 9434415651-11
Registracijos data: 08.11.18 15.35.32

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.11.8 15.32.54
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.8 15.32.54


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Norsk Industri / Federation of Norwegian Industries
Akronimas: 9434415651-11
Teisinis statusas: Non available
Svetainė: http://www.norskindustri.no

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Kitos panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Stein Lier-Hansen
Pareigos: Director General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Østmo Trygve
Pareigos: Executive Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Middelthuns gate N-0356 Oslo 27
Pašto dėžutė: 7072 Maj
N-0306 Oslo
NORVEGIJA
Telefono numeris: (+47) 23088800
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Industry and employer's organisation.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 20
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Energy and climate policies 2030
State aid modernisation
Internal energy market
REACH
Resource efficiency

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Švietimas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Orgalime, CEFIC, EUROMETAUX, CEPI, IFIEC et al.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 11/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.