Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

LLORENTE & CUENCA

Αριθμός μητρώου: 94327308403-58
ημερομηνία της εγγραφής: 22/3/2012 10:31:24 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 3/6/2014 7:31:52 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 12/3/2014 12:45:43 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: LLORENTE & CUENCA
Ακρωνύμιο: LLORENTE & CUENCA
Νομικό καθεστώς: Sociedad Limitada
Δικτυακός τόπος: http://www.llorenteycuenca.com

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Γραφεία συμβούλων

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Enrique  González Reglero
Θέση: Chief Finance Officer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: José Isaias  Rodríguez
Θέση: Director Senior Asuntos Europeos

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 88 C/ Lagasca 
28001 Madrid
ΙΣΠΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+34) 915637722
Αριθμός φαξ: (+34) 915632466
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: LLORENTE & CUENCA, primera consultoría de comunicación, asuntos públicos y posicionamiento estratégico en España y América Latina, con más de 15 años de experiencia, pone a disposición de empresas, organismos y corporaciones, las herramientas más avanzadas y el equipo profesional más especializado en el diálogo eficiente con la administración pública.

En LLORENTE & CUENCA gestionamos y asesoramos las relaciones de empresas y organizaciones con las administraciones públicas y ayudamos a éstas a dialogar con todos los sectores sociales que influyen o son afectados por sus decisiones, sean asociaciones, cámaras, ONGs o grupos de interés.
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 10
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Mercado Interior de la Energía
Protección de Datos
Servicios Profesionales

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
LLORENTE & CUENCA/AMO ha firmado una alianza estratégica con APCO, especialista internacional en Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
< 50000  €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μικρότερο του 50000 €.
 • LLORENTE & CUENCA

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
José Isaias Rodríguez