Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

LLORENTE & CUENCA

Αριθμός μητρώου: 94327308403-58
ημερομηνία της εγγραφής: 22/03/2012 10:31:24

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 24/04/2015 14:33:34
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 24/04/2015 14:33:34
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 24/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

LLORENTE & CUENCA

LLORENTE & CUENCA

Sociedad Limitada

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Γραφεία συμβούλων

    Στοιχεία επικοινωνίας

C/ Lagasca, 88
28001 Madrid
ΙΣΠΑΝΙΑ

(+34) 915637722

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Enrique  González Reglero

Chief Finance Officer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

José Isaias  Rodríguez

Director Senior Asuntos Europeos

    Στόχοι και αποστολή

LLORENTE & CUENCA, primera consultoría de comunicación, asuntos públicos y posicionamiento estratégico en España y América Latina, con más de 15 años de experiencia, pone a disposición de empresas, organismos y corporaciones, las herramientas más avanzadas y el equipo profesional más especializado en el diálogo eficiente con la administración pública.

En LLORENTE & CUENCA gestionamos y asesoramos las relaciones de empresas y organizaciones con las administraciones públicas y ayudamos a éstas a dialogar con todos los sectores sociales que influyen o son afectados por sus decisiones, sean asociaciones, cámaras, ONGs o grupos de interés.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Acción por el clima
Agricultura y Desarrollo Rural
Asuntos Económicos y Financieros
Comercio
Competencia
Comunicación
Consumidores
Cultura
Deporte
Desarrollo
Educación
Empleo y asuntos sociales
Empresa
Energía
Fiscalidad
Interior
Investigación y tecnología
Juventud
Medio ambiente
Mercado interior
Redes transeuropeas
Salud pública
Sector audiovisual y medios de comunicación
Seguridad alimentaria
Sociedad de la información
Transporte


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 4   25%: 10

14

6,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
JOSE ISAIAS RODRIGUEZ GARCIA-CARO 17/09/2015 30/09/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αθλητισμός
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

http://www.llorenteycuenca.com/consultoria-de-comunicacion-lider-en-espana-portugal-y-america-latina/

http://www.llorenteycuenca.com/consultoria-de-comunicacion-lider-en-espana-portugal-y-america-latina/

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

< 99.999 €

 • No aplicable

0 €

No hubo contratación

8.686 €

Comisión Europea

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.