Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Fédération Nationale des Transports Routiers

Tunnistenumero rekisterissä: 94275086214-14
Rekisteröintipäivä: 14.7.2011 17:24:27

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 17.6.2014 14:46:23
Edellinen vuotuinen päivitys: 17.6.2014 14:46:23


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Fédération Nationale des Transports Routiers
Lyhenne: FNTR
Organisaation oikeudellinen muoto: Syndicat patronal (Livre IV du code du travail)
Internet-osoite: http://www.fntr.fr

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Nicolas Paulissen
Tehtävä organisaatiossa: Délégué Général

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Isabelle Maitre
Tehtävä organisaatiossa: Déléguée permanente à Bruxelles

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Ampère  6
75017 Paris
RANSKA
Puhelinnumero: (+33) 1 44 29 04 29
Faksinumero: (+33) 1 44 29 04 01
Muita yhteystietoja: Bureau de la FNTR à Bruxelles :
Rue d'Arlon, 40
1000 Bruxelles
tel 02 280 37 21

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Défendre et représenter les intérêts de nos 12.500 membres, entreprises de transport routier de marchandises et de logistique.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 10
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Isabelle MAITRE 19.6.2014 17.6.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


En 2013, d'importants dossiers européens ont été suivis par la FNTR à Bruxelles dont pour les plus marquants : l'accès au marché et à la profession, la formation des conducteurs, la taxation de l'énergie, la révision du chronotachygraphe, les douanes communautaires, le dialogue social sectoriel avec les syndicats de salariés européens, les parkings sécurisés, la sécurité routière ainsi que les questions environnementales liées aux émissions de CO².

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
La FNTR est membre de l'IRU (International Road Union) qui a également une représentation permanente à Bruxelles. La FNTR est aussi liées à l'UEAPME en tant que membre en France de la CGPME.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 100000  € - < 150000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.