Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Fédération Nationale des Transports Routiers

Tunnistenumero rekisterissä: 94275086214-14
Rekisteröintipäivä: 14/07/2011 17:24:27

Tietoja päivitetty viimeksi: 03/03/2015 10:46:26
Edellinen vuotuinen päivitys: 03/03/2015 10:46:26
Päivitettävä viimeistään: 03/03/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Fédération Nationale des Transports Routiers

FNTR

Syndicat patronal (Livre IV du code du travail)

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Ampère, 6
75017 Paris
RANSKA

(+33) 1 44 29 04 29

rue d'Arlon, 40
1000 Bruxelles
BELGIA

(+32) 022803721

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Nicolas Paulissen

Délégué Général

    EU-suhteista vastaava henkilö

Isabelle Maitre

Déléguée permanente à Bruxelles

    Tavoitteet ja tehtävät

Défendre et représenter les intérêts de nos 12.500 membres, entreprises de transport routier de marchandises et de logistique.

 • euroopanlaajuisia
 • kansallisia
 • alue-/paikallistaso

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

accès à la profession et accès au marché pour les opérateurs de transport routier de marchandises
tarification des infrastructures dans l'UE
formation des conducteurs
décarbonation du secteur des transports
sécurité routière
poids et dimensions des véhicules

Participation de la FNTR à des réunions de stakeholders organisées par la DG MOVE
La FNTR, en tant que membre de l'IRU, est partie prenante dans le dialogue social sectoriel organisé par la DG EMPL
La FNTR assiste aux réunions de la commission TRAN au Parlement européen


 

sur l'accès à la profession et l'accès au marché des opérateurs de transport routier de marchandises

sur les poids et dimensions des véhicules

sur la sécurité des transports

En

En

En 2014, d'importants dossiers européens ont été suivis par la FNTR à Bruxelles dont pour les plus marquants : l'accès au marché et à la profession, la formation des conducteurs, la taxation de l'énergie, la révision du chronotachygraphe, les douanes communautaires, le dialogue social sectoriel avec les syndicats de salariés européens, les parkings sécurisés, la sécurité routière ainsi que les questions environnementales liées aux émissions de CO².

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

75%: 7  

7

5,2

La législation européenne impacte directement nos transporteurs adhérents de la FNTR

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Isabelle Maitre 18/06/2015 16/06/2016

    Intressialueet

 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

La FNTR est membre de l'IRU (International Road Union) qui a également une représentation permanente à Bruxelles. La FNTR est aussi liée à l'UEAPME en tant que membre en France de la CGPME.

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € - < 99 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.