Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

OMV Aktiengesellschaft

Id-nummer i registret: 94274031992-65
Registreringsdag: 2009-07-14 12:04:00

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-26 16:35:32
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-26 16:35:32


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: OMV Aktiengesellschaft
Förkortning: OMV
Associationsform (rättslig ställning): Aktiengesellschaft
Webbplats: http://www.omv.com/

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Julia Friebel
Befattning: General Counsel SVP Legal - Vice President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Martina Schubert
Befattning: Head of OMV Representation Brussels

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Trabrennstrasse  6-8
1020 Vienna
ÖSTERRIKE
Telefon: (+43) 1404400
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: OMV Brussels Representation

52, Avenue de Cortenbergh
1000 Brussels
BELGIUM

tel. +32 2 7337 107
fax. +32 2 7337 106

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: With Group sales of EUR 42.65 bn and a workforce of around 29,000 employees in 2012, OMV Aktiengesellschaft is Austria’s largest listed industrial company. In Exploration and Production, OMV is active in two core countries Romania and Austria and holds a balanced international portfolio. OMV had proven oil and gas reserves of approximately 1.12 bn boe as of year-end 2012 and a production of around 303,000 boe/d in 2012. In Gas and Power, OMV sold approximately 437 TWh of gas in 2012. In Austria, OMV operates a 2,000 km long gas pipeline network with a marketed capacity of around 103 bcm in 2012. With a trading volume of around 528 TWh, OMV’s gas trading platform, the Central European Gas Hub, is amongst the most important hubs in Continental Europe. In Refining and Marketing, OMV has an annual refining capacity of 22 mn t and as of the end of 2012 approximately 4,400 filling stations in 13 countries including Turkey. OMV further strengthened its position through the ownership of a 97% stake in Petrol Ofisi, Turkey’s leading company in the retail and commercial business.

OMV is committed to enhancing the security of supply for Europe, particularly the central and eastern regions. OMV promotes sustainability and funds renewable innovative projects, while ensuring the safety of its employees, consumers and business partners.
OMV has codified its corporate values in a code of conduct based on the 10 principles of the UN Global Compact - also signed by OMV - , covering the following key areas: labor relations, human rights, the environment and anti-corruption. In its code of conduct, OMV expresses its strong commitment to Corporate Social Responsibility as understood by the UNGC.

As a rapidly growing integrated oil and gas company operating in over 25 countries throughout the world, OMV is fully aware of its Corporate Social Responsibility and has all its employees well instructed to have all their day-to-day conducts aligned with these values. OMV’s suppliers must also undertake to comply with OMV’s code of conduct.

For further information please refer to our website: http://www.omv.com/
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Martina Schubert 2014-07-18 2015-07-16
Johannes Deimel 2014-07-18 2015-07-16
Birgit Scheichl 2014-07-18 2015-07-16

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- ETS
- Fuels Quality Directive
- Energy Infrastructure
- Southern Corridor
- Offshore Safety
- Shale Gas
- Internal Energy Market
- Energy Efficiency Directive
- REMIT, MiFID II, EMIR
- Refining
- Biofuels/ILUC
- Renewables
- Post-2020 Climate and Energy Policy
- European External Energy Policy
- Energy Roadmap 2050

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
OMV is a member of the following organisations relevant to this register:
EUROPIA - European Petroleum Industry Association
CONCAWE - Oil Companies' European Organization for
Environment Health and Safety in Refining and Distribution
GIE - Gas Infrastructure Europe
EUROGAS - European Union of the Natural Gas Industry
OGP - International Association of Oil & Gas Producers

OMV is also member of relevant national federations:
IV - Industriellenvereinigung (Federation of Austrian Industries)
WKÖ - Wirtschaftskammern Österreichs (Austrian Federal Economic Chamber)

As well as the following think-tanks:
CEPS - Centre for European Policy Studies
CERA - Cambridge Energy Research Associate
EPC - European Policy Centre
EEF - European Energy Forum

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 250000  € och < 300000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

The costs declared herein stand for the annual budget of the OMV Representation Office in Brussels towards the EU institutions (essentially office and staff expenditures).
The direct lobbying costs towards the EU institutions are taken into account; this estimate does not include
costs associated with membership fees of interest groups,
federations, think-tanks and consultancies which are to be accounted for by the organizations themselves.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.