Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

OMV Aktiengesellschaft

Numer identyfikacyjny w rejestrze 94274031992-65
Data rejestracji: 09-07-14 12:04:00

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-06-26 16:35:32
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-06-26 16:35:32


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: OMV Aktiengesellschaft
Nazwa skrócona: OMV
Status prawny: Aktiengesellschaft
Strona internetowa: http://www.omv.com/

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Julia Friebel
Pełniona funkcja: General Counsel SVP Legal - Vice President

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Martina Schubert
Pełniona funkcja: Head of OMV Representation Brussels

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Trabrennstrasse  6-8
1020 Vienna
AUSTRIA
Numer telefonu: (+43) 1404400
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: OMV Brussels Representation

52, Avenue de Cortenbergh
1000 Brussels
BELGIUM

tel. +32 2 7337 107
fax. +32 2 7337 106

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: With Group sales of EUR 42.65 bn and a workforce of around 29,000 employees in 2012, OMV Aktiengesellschaft is Austria’s largest listed industrial company. In Exploration and Production, OMV is active in two core countries Romania and Austria and holds a balanced international portfolio. OMV had proven oil and gas reserves of approximately 1.12 bn boe as of year-end 2012 and a production of around 303,000 boe/d in 2012. In Gas and Power, OMV sold approximately 437 TWh of gas in 2012. In Austria, OMV operates a 2,000 km long gas pipeline network with a marketed capacity of around 103 bcm in 2012. With a trading volume of around 528 TWh, OMV’s gas trading platform, the Central European Gas Hub, is amongst the most important hubs in Continental Europe. In Refining and Marketing, OMV has an annual refining capacity of 22 mn t and as of the end of 2012 approximately 4,400 filling stations in 13 countries including Turkey. OMV further strengthened its position through the ownership of a 97% stake in Petrol Ofisi, Turkey’s leading company in the retail and commercial business.

OMV is committed to enhancing the security of supply for Europe, particularly the central and eastern regions. OMV promotes sustainability and funds renewable innovative projects, while ensuring the safety of its employees, consumers and business partners.
OMV has codified its corporate values in a code of conduct based on the 10 principles of the UN Global Compact - also signed by OMV - , covering the following key areas: labor relations, human rights, the environment and anti-corruption. In its code of conduct, OMV expresses its strong commitment to Corporate Social Responsibility as understood by the UNGC.

As a rapidly growing integrated oil and gas company operating in over 25 countries throughout the world, OMV is fully aware of its Corporate Social Responsibility and has all its employees well instructed to have all their day-to-day conducts aligned with these values. OMV’s suppliers must also undertake to comply with OMV’s code of conduct.

For further information please refer to our website: http://www.omv.com/
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Martina Schubert 14-07-18 15-07-16
Johannes Deimel 14-07-18 15-07-16
Birgit Scheichl 14-07-18 15-07-16

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


- ETS
- Fuels Quality Directive
- Energy Infrastructure
- Southern Corridor
- Offshore Safety
- Shale Gas
- Internal Energy Market
- Energy Efficiency Directive
- REMIT, MiFID II, EMIR
- Refining
- Biofuels/ILUC
- Renewables
- Post-2020 Climate and Energy Policy
- European External Energy Policy
- Energy Roadmap 2050

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • podatki
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
OMV is a member of the following organisations relevant to this register:
EUROPIA - European Petroleum Industry Association
CONCAWE - Oil Companies' European Organization for
Environment Health and Safety in Refining and Distribution
GIE - Gas Infrastructure Europe
EUROGAS - European Union of the Natural Gas Industry
OGP - International Association of Oil & Gas Producers

OMV is also member of relevant national federations:
IV - Industriellenvereinigung (Federation of Austrian Industries)
WKÖ - Wirtschaftskammern Österreichs (Austrian Federal Economic Chamber)

As well as the following think-tanks:
CEPS - Centre for European Policy Studies
CERA - Cambridge Energy Research Associate
EPC - European Policy Centre
EEF - European Energy Forum

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 250000  €–300000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

The costs declared herein stand for the annual budget of the OMV Representation Office in Brussels towards the EU institutions (essentially office and staff expenditures).
The direct lobbying costs towards the EU institutions are taken into account; this estimate does not include
costs associated with membership fees of interest groups,
federations, think-tanks and consultancies which are to be accounted for by the organizations themselves.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.