Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

PayPal Se Belgian Branch

Identifikačné číslo v Registri: 94256896677-14
Dátum registrácie: 14/09/2011 17:07:23

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 01/02/2016 15:45:53
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 01/02/2016 15:45:53
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 01/02/2017

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

PayPal Se Belgian Branch

PayPal

SPRL

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Boulevard Royal, 22-24
2249 Luxembourg
LUXEMBURSKO

(+352)26639100

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Joachim Goyvaerts

Head of BeLux

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Pia Sorvillo

Director, Government Relations EMEA

    Ciele a poslanie

Founded in December 1998, PayPal is the leading global online payment company with more than 100 million active registered accounts.
PayPal Europe, headquartered in Luxembourg, where it has acquired a banking license in 2007, is serving over 70 million active users across the EMEA region.
PayPal enables any individual or business with an email address to securely, easily and quickly send and receive payments online. PayPal's service builds on the existing financial infrastructure of bank accounts and credit cards and utilises the world's most advanced proprietary fraud prevention systems to create a safe, global, real-time payment solution.

 • európskej
 • svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Digital issues and payments-related legislation and policy initiatives, such as Digital Single Market strategy, PSD2, AML package, payments security discussions, e-Money Directive review, etc.


 

Nie

Nie

PSMEG

Nie

Nie

PayPal Europe is committed to engaging with policymakers and other market stakeholders on a number of issues, with the aim to contribute to the continued development of safe online and mobile payments for the benefit of European businesses, consumers and SMSs. PayPal welcomes policy initiatives encouraging innovation in the EU and is fully supportive of regulatory efforts to build a comprehensive, inclusive and integrated EU digital financial market ensuring competition and consumer choice.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 2  

2

1,5

PayPal Europe dedicates close attention to developments at EU level. 2 full-time employees are therefore permanently based in Brussels (though the Government Relations person is active on the full EMEA region), with further employees travelling regularly to Brussels to engage with policy makers.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Pia SORVILLO 10/03/2015 06/03/2016

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Dane
 • Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

ABBL (Association des Banques et Banquiers, Luxembourg)
EMA (E-Money Association)
EPIF
EDIMA
CCIA

    Finančné údaje

01/2015  -  12/2015

>= 300 000 € a < 399 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

Our direct advocacy efforts in 2014 were calculated as follows: Percentage of 2015 salaries related to the time spent on direct advocacy and in preparation of such meetings, plus external consultants and associations where they have not disclosed this information in the register in an own entry.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.