Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

PayPal EU Liaison Office

Numer identyfikacyjny w rejestrze 94256896677-14
Data rejestracji: 11-09-14 17:07:23

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-09-05 13:59:47
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-09-05 13:59:47


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: PayPal EU Liaison Office
Nazwa skrócona: PayPal
Status prawny: SPRL
Strona internetowa: http://www.paypal.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Stefan Krawczyk
Pełniona funkcja: Senior Director and Counsel Government Relations Europe

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Fabienne Weibel
Pełniona funkcja: Head of GR EMEA

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Boulevard Royal  22-24
2249 Luxembourg
LUKSEMBURG
Numer telefonu: (+352) 26639100
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: PayPal EU Liaison Office
44 Avenue des Arts
1040 Brussels
Belgium

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Founded in December 1998, PayPal is the leading global online payment company with more than 100 million active registered accounts.
PayPal Europe, headquartered in Luxembourg, where it has acquired a banking license in 2007, is serving over 30 million active users across the EU.
PayPal enables any individual or business with an email address to securely, easily and quickly send and receive payments online. PayPal's service builds on the existing financial infrastructure of bank accounts and credit cards and utilises the world's most advanced proprietary fraud prevention systems to create a safe, global, real-time payment solution.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające: PayPal Europe dedicates close attention to developments at EU level. 2 full-time employees are therefore permanently based in Brussels, with further employees travelling regularly to Brussels to engage with policy makers.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Fabienne WEIBEL 14-09-09 15-09-05
Pia Sorvillo 14-04-04 15-04-02

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


review of the AML Directive
review of the Payment Services Directive
review of the E-Money Directive
Single Euro Payments Area
et al.

PayPal Europe is committed to engaging with policymakers and other stakeholders on a number of issues, with the aim to contribute to the continued development of safe online and mobile payments for the benefit of European businesses and consumers.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
ABBL (Association des Banques et Banquiers, Luxembourg)
EMA (E-Money Association)
European Parliamentary Financial Services Forum (EPFSF) (2008-2010)
EPIF
EDIMA

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 350000  €–400000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Our direct advocacy efforts in 2012 were calculated as follows: Percentage of 2012 salaries related to the time spent on direct advocacy and in preparation of such meetings, plus external consultants and associations where they have not disclosed this information in the register in an own entry.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.