Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

PayPal EU Liaison Office

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 94256896677-14
Data Reġistrazzjoni: 14/09/2011 17:07:23

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 06/11/2014 10:49:59
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 05/09/2014 13:59:47


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: PayPal EU Liaison Office
Akronimu: PayPal
Statut legali: SPRL
Websajt: http://www.paypal.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Stefan Krawczyk
Kariga: Senior Director and Counsel Government Relations Europe

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Fabienne Weibel
Kariga: Head of GR EMEA

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 22-24 Boulevard Royal 
Luxembourg 2249
IL-LUSSEMBURGU
Numru tat-telefon: (+352) 26639100
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: PayPal EU Liaison Office
44 Avenue des Arts
1040 Brussels
Belgium

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Founded in December 1998, PayPal is the leading global online payment company with more than 100 million active registered accounts.
PayPal Europe, headquartered in Luxembourg, where it has acquired a banking license in 2007, is serving over 30 million active users across the EU.
PayPal enables any individual or business with an email address to securely, easily and quickly send and receive payments online. PayPal's service builds on the existing financial infrastructure of bank accounts and credit cards and utilises the world's most advanced proprietary fraud prevention systems to create a safe, global, real-time payment solution.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari: PayPal Europe dedicates close attention to developments at EU level. 2 full-time employees are therefore permanently based in Brussels, with further employees travelling regularly to Brussels to engage with policy makers.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Fabienne WEIBEL 09/09/2014 05/09/2015
Pia Sorvillo 04/04/2014 02/04/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


review of the AML Directive
review of the Payment Services Directive
review of the E-Money Directive
Single Euro Payments Area
et al.

PayPal Europe is committed to engaging with policymakers and other stakeholders on a number of issues, with the aim to contribute to the continued development of safe online and mobile payments for the benefit of European businesses and consumers.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
ABBL (Association des Banques et Banquiers, Luxembourg)
EMA (E-Money Association)
European Parliamentary Financial Services Forum (EPFSF) (2008-2010)
EPIF
EDIMA

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 350000  € et < 400000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Our direct advocacy efforts in 2012 were calculated as follows: Percentage of 2012 salaries related to the time spent on direct advocacy and in preparation of such meetings, plus external consultants and associations where they have not disclosed this information in the register in an own entry.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.