Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Lithuanian Business Representation in Brussels

Identifikačné číslo v Registri: 94241791376-49
Dátum registrácie: 16.3.2009 15:08:02

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 3.3.2014 10:54:04
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 3.3.2014 10:54:04


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Lithuanian Business Representation in Brussels
Skratka: LITBRE
Právna forma: Representation Office
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Iné podobné organizácie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Tomas Vasilevskis
Funkcia: Head of Representation

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Tomas Vasilevskis
Funkcia: Head of Representation

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue de Cortenbergh  168
1000 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 2 2376675
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: LITBRE represents Lithuanian business and employers’ organisations vis-à-vis the EU institutions and European business organisations.

LITBRE represents the following representative non-profit umbrella business organizations:

1. Lithuanian confederation of industrialists (LPK: www.lpk.lt),
2. Lithuanian business employers’ confederation (LVDK: www.lvdk.eu),
3. Association of Lithuanian chambers of commerce, industry and crafts (ALCCIC: www.chambers.lt),
4. Lithuanian business confederation - ICC Lithuania (www.icclietuva.lt).

Members of these organisations can be found in their respective internet sites.

Objectives:

 Represent interests and facilitate active participation of Lithuanian business and employers’ organisations on the EU level
 Represent and actively involve Lithuanian business and employers’ organisations in the European organisations (BUSINESSEUROPE, UEAPME and EUROCHAMBRES)
 Conduct legislative tracking in the EU institutions
 Collect and provide information about developments in EU policy fields and other issues of interest to Lithuanian business
 Develop and maintain contacts with European Commission, European Parliament and Economic and social committee
 Enhance cooperation between Lithuanian business and employers’ organisations with their counterparts
 Organise visits and study tours to Brussels, seminars and conferences on EU affairs for business representatives
 Raise visibility and outreach of Lithuanian business and employers’ organisations in Brussels
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


 Energy and climate
 Economic governance
 International trade
 Transport
 Competitiveness
 Social affairs
 Other topics of interest to Lithuanian business organizations

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Organisations, represented by LITBRE, are members of BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES and UEAPME

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 01/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 100 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The provided amount corresponds to the annual costs/expenses of the office.

LITBRE did not receive direct funding from EU institutions procurements or grants.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.