Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Lithuanian Business Representation in Brussels

Identifikačné číslo v Registri: 94241791376-49
Dátum registrácie: 16/03/2009 15:08:02

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 29/04/2015 10:57:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/04/2015 10:57:18
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 29/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Lithuanian Business Representation in Brussels

LITBRE

Representation Office

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Iné organizácie

    Kontaktné údaje

Avenue de Cortenbergh, 168
1000 Brussels
BELGICKO

(+32) 2 2376675

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Tomas Vasilevskis

Head of Representation

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Tomas Vasilevskis

Head of Representation

    Ciele a poslanie

LITBRE represents Lithuanian business and employers’ organisations vis-à-vis the EU institutions and European business organisations.

LITBRE represents the following representative non-profit umbrella business organizations:

1. Lithuanian confederation of industrialists (LPK: www.lpk.lt),
2. Lithuanian business employers’ confederation (LVDK: www.lvdk.eu),
3. Association of Lithuanian chambers of commerce, industry and crafts (ALCCIC: www.chambers.lt),
4. Lithuanian business confederation - ICC Lithuania (www.icclietuva.lt).
5. Investors‘ Forum (www.investorsforum.lt).

Members of these organisations can be found in their respective internet sites.

Objectives:

 Represent interests and facilitate active participation of Lithuanian business and employers’ organisations on the EU level
 Represent and actively involve Lithuanian business and employers’ organisations in the European organisations (BUSINESSEUROPE, UEAPME and EUROCHAMBRES)
 Conduct legislative tracking in the EU institutions
 Collect and provide information about developments in EU policy fields and other issues of interest to Lithuanian business
 Develop and maintain contacts with European Commission, European Parliament and Economic and social committee
 Enhance cooperation between Lithuanian business and employers’ organisations with their counterparts
 Organise visits and study tours to Brussels, seminars and conferences on EU affairs for business representatives
 Raise visibility and outreach of Lithuanian business and employers’ organisations in Brussels

 • európskej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

- EU energy and climate policy
- EU trade policy
- EU single market
- EU transport policy
- Better regulation
- Industrial policy


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1  

1

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Organisations, represented by LITBRE, are members of:

- BUSINESSEUROPE
- EUROCHAMBRES
- UEAPME

    Finančné údaje

01/2014  -  01/2015

100 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

The provided amount corresponds to the annual costs/expenses of the office.

LITBRE did not receive direct funding from EU institutions procurements or grants.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.