Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Lithuanian Business Representation in Brussels

Identifikavimo numeris Registre: 94241791376-49
Registracijos data: 16/03/2009 15:08:02

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 29/04/2015 10:57:18
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 29/04/2015 10:57:18
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 29/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Lithuanian Business Representation in Brussels

LITBRE

Representation Office

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Kitos organizacijos

    Kontaktinė informacija

Avenue de Cortenbergh, 168
1000 Brussels
BELGIJA

(+32) 2 2376675

    Teisiškai atsakingas asmuo

Tomas Vasilevskis

Head of Representation

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Tomas Vasilevskis

Head of Representation

    Tikslai ir uždaviniai

LITBRE represents Lithuanian business and employers’ organisations vis-à-vis the EU institutions and European business organisations.

LITBRE represents the following representative non-profit umbrella business organizations:

1. Lithuanian confederation of industrialists (LPK: www.lpk.lt),
2. Lithuanian business employers’ confederation (LVDK: www.lvdk.eu),
3. Association of Lithuanian chambers of commerce, industry and crafts (ALCCIC: www.chambers.lt),
4. Lithuanian business confederation - ICC Lithuania (www.icclietuva.lt).
5. Investors‘ Forum (www.investorsforum.lt).

Members of these organisations can be found in their respective internet sites.

Objectives:

 Represent interests and facilitate active participation of Lithuanian business and employers’ organisations on the EU level
 Represent and actively involve Lithuanian business and employers’ organisations in the European organisations (BUSINESSEUROPE, UEAPME and EUROCHAMBRES)
 Conduct legislative tracking in the EU institutions
 Collect and provide information about developments in EU policy fields and other issues of interest to Lithuanian business
 Develop and maintain contacts with European Commission, European Parliament and Economic and social committee
 Enhance cooperation between Lithuanian business and employers’ organisations with their counterparts
 Organise visits and study tours to Brussels, seminars and conferences on EU affairs for business representatives
 Raise visibility and outreach of Lithuanian business and employers’ organisations in Brussels

 • Europos
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

- EU energy and climate policy
- EU trade policy
- EU single market
- EU transport policy
- Better regulation
- Industrial policy


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1  

1

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Organisations, represented by LITBRE, are members of:

- BUSINESSEUROPE
- EUROCHAMBRES
- UEAPME

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  01/2015

100 000 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

The provided amount corresponds to the annual costs/expenses of the office.

LITBRE did not receive direct funding from EU institutions procurements or grants.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.