Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

NSF CYBERALL ACCESS

Id-nummer i registret: 94225468188-89
Registreringsdag: 2012-02-28 10:27:50

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-03 08:13:35
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-03 08:13:35


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: NSF CYBERALL ACCESS
Förkortning: NSF CYBERALL ACCESS
Associationsform (rättslig ställning): profit
Webbplats: http://www.cyberall-access.com

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Nikolaos Floratos
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Nikolaos Floratos
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Aiantos Ilion 61
13122 Athens
GREKLAND
Telefon: (+30) 2110106069
Fax: (+30) 2102693775
Andra adressuppgifter: Highly interested and active on eAccessibility issues as well as on education and training, management and evaluation as well as valorisation of European projects

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Provide consultancy and training services on EU Affairs, eLearning and eAccessibility, management and valorisation of european funded projects
De intressen som organisationen företräder är:
  • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


For year 2012 main EU initiatives covered are on Education and Training.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Informationssamhället
  • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
N/A

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
  • participants in our training

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 5 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.