Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

NSF CYBERALL ACCESS

Tunnistenumero rekisterissä: 94225468188-89
Rekisteröintipäivä: 28.2.2012 10:27:50

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 3.2.2014 8:13:35
Edellinen vuotuinen päivitys: 3.2.2014 8:13:35


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: NSF CYBERALL ACCESS
Lyhenne: NSF CYBERALL ACCESS
Organisaation oikeudellinen muoto: profit
Internet-osoite: http://www.cyberall-access.com

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Nikolaos Floratos
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Nikolaos Floratos
Tehtävä organisaatiossa: Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Aiantos Ilion 61
13122 Athens
KREIKKA
Puhelinnumero: (+30) 2110106069
Faksinumero: (+30) 2102693775
Muita yhteystietoja: Highly interested and active on eAccessibility issues as well as on education and training, management and evaluation as well as valorisation of European projects

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Provide consultancy and training services on EU Affairs, eLearning and eAccessibility, management and valorisation of european funded projects
Organisaation valvomat edut ovat:
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


For year 2012 main EU initiatives covered are on Education and Training.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Koulutus
  • Tietoyhteiskunta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
N/A

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
< 50000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
  • participants in our training

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 5 000 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.