Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

NSF CYBERALL ACCESS

Αριθμός μητρώου: 94225468188-89
ημερομηνία της εγγραφής: 28/02/2012 10:27:50

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 03/02/2014 08:13:35
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 03/02/2014 08:13:35

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

NSF CYBERALL ACCESS

NSF CYBERALL ACCESS

profit

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Γραφεία συμβούλων

    Στοιχεία επικοινωνίας

Aiantos, 61
Ilion
13122 Athens
ΕΛΛΑΔΑ

(+30) 2110106069

(+30) 2102693775

Highly interested and active on eAccessibility issues as well as on education and training, management and evaluation as well as valorisation of European projects

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Nikolaos Floratos

Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Nikolaos Floratos

Director

    Στόχοι και αποστολή

Provide consultancy and training services on EU Affairs, eLearning and eAccessibility, management and valorisation of european funded projects

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Δραστηριότητες

For year 2012 main EU initiatives covered are on Education and Training.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Εκπαίδευση
  • Κοινωνία της πληροφορίας

    Μέλη

N/A

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 50.000  €

  • participants in our training

0 €

5.000 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.