Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

EURALARM

Identifikačné číslo v Registri: 94201247949-87
Dátum registrácie: 03/02/2012 16:19:10

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 07/01/2015 10:19:01
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 07/01/2015 10:19:01

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

EURALARM

Euralarm

Association

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Gubelstrasse, 22
6301 Zug
ŠVAJČIARSKO

(+49) 8137 939655

(+49) 8137 92294

The General Secretariat is handled by:

PD Services GmbH
Dirk Gesenhues
Dorfstrasse 12
D-85293 Reichertshausen

Tel. +49 8137 939655
Mobile +49 1523 3921345

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Marc Chabaud

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Glen Dale

General Director

    Ciele a poslanie

EURALARM is the only European trade association representing the European electronic Fire Safety and Security industry engaged in manufacturing, installing and servicing fire safety and security products and systems.
EURALARM supports the process of globalisation of the market and specifically the goal of the European Union to establish a European market free of barriers to trade. Accordingly EURALARM is striving to support a voluntary one stop testing and certification process for products, systems and services based on European standards. Compliance shall be testified by a pan-European Quality Mark which will be promoted globally.

  • európskej
  • svetovej

    Činnosti

Contributed to DG Enterprise questionnaire & workshop on certification

Contributed to CPExpo conference in Genoa

Presented at "CRISP" workshop (FP7 / H2020 project)

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

5

The head of Euralarm is the President Marc Chabaud accompanied by the three vice presidents Dominique Taudin (Chairman of the Section Fire), Dr. Rolf Sigg (Chairman of the Section Security) and Enzo Peduzzi (Chairman of the Section Services.
The Euralarm Board and the entire association is supported by a professional team ie. Dirk Gesenhues (General Secretary), Glen Dale (General Director)and Marc Chenevoy (Technical Manager)

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Hospodárska súťaž
  • Podniky
  • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
  • Vnútorné záležitosti
  • Vnútorný trh
  • Výskum a technológie
  • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

GESA - German European Security Association

Orgalime

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

100 000 €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.