Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

EURALARM

Tunnistenumero rekisterissä: 94201247949-87
Rekisteröintipäivä: 3.2.2012 16:19:10

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.1.2014 16:17:21
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.1.2014 16:17:21


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: EURALARM
Lyhenne: Euralarm
Organisaation oikeudellinen muoto: Association
Internet-osoite: http://www.euralarm.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Marc Chabaud
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Glen Dale
Tehtävä organisaatiossa: General Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Gubelstrasse  22
6301 Zug
SVEITSI
Puhelinnumero: (+49) 8137 939655
Faksinumero: (+49) 8137 92294
Muita yhteystietoja: The General Secretariat is handled by:

PD Services GmbH
Dirk Gesenhues
Dorfstrasse 12
D-85293 Reichertshausen

Tel. +49 8137 939655
Mobile +49 1523 3921345

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: EURALARM is the only European trade association representing the European electronic Fire Safety and Security industry engaged in manufacturing, installing and servicing fire safety and security products and systems.
EURALARM supports the process of globalisation of the market and specifically the goal of the European Union to establish a European market free of barriers to trade. Accordingly EURALARM is striving to support a voluntary one stop testing and certification process for products, systems and services based on European standards. Compliance shall be testified by a pan-European Quality Mark which will be promoted globally.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja The head of Euralarm is the President Marc Chabaud accompanied by the three vice presidents Dominique Taudin (Chairman of the Section Fire), Dr. Rolf Sigg (Chairman of the Section Security) and Enzo Peduzzi (Chairman of the Section Services.
The Euralarm Board and the entire association is supported by a professional team ie. Dirk Gesenhues (General Secretary), Glen Dale (General Director)and Marc Chenevoy (Technical Manager)

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Contributed to DG Enterprise questionnaire on certification

Contributed to workshops on "High Level Group Business Services"

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
GESA - German European Security Association

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 100 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.