Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

EURALARM

Identifikationsnummer i registret: 94201247949-87
Registreringsdato: 03-02-12 16:19:10

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 07-01-14 16:17:21
Seneste årlige opdatering 07-01-14 16:17:21


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: EURALARM
Forkortelse: Euralarm
Retlig form: Association
Websted: http://www.euralarm.org

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Marc Chabaud
Stilling: President

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Glen Dale
Stilling: General Director

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Gubelstrasse  22
6301 Zug
SCHWEIZ
Telefonnr.: (+49) 8137 939655
Faxnummer: (+49) 8137 92294
Andre kontaktoplysninger: The General Secretariat is handled by:

PD Services GmbH
Dirk Gesenhues
Dorfstrasse 12
D-85293 Reichertshausen

Tel. +49 8137 939655
Mobile +49 1523 3921345

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: EURALARM is the only European trade association representing the European electronic Fire Safety and Security industry engaged in manufacturing, installing and servicing fire safety and security products and systems.
EURALARM supports the process of globalisation of the market and specifically the goal of the European Union to establish a European market free of barriers to trade. Accordingly EURALARM is striving to support a voluntary one stop testing and certification process for products, systems and services based on European standards. Compliance shall be testified by a pan-European Quality Mark which will be promoted globally.
Organisationen har interesser på:
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 5
Supplerende oplysninger: The head of Euralarm is the President Marc Chabaud accompanied by the three vice presidents Dominique Taudin (Chairman of the Section Fire), Dr. Rolf Sigg (Chairman of the Section Security) and Enzo Peduzzi (Chairman of the Section Services.
The Euralarm Board and the entire association is supported by a professional team ie. Dirk Gesenhues (General Secretary), Glen Dale (General Director)and Marc Chenevoy (Technical Manager)

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Contributed to DG Enterprise questionnaire on certification

Contributed to workshops on "High Level Group Business Services"

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Det indre marked
 • Erhverv
 • Forskning og teknologi
 • Indre Anliggender
 • Konkurrence
 • Miljø
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
GESA - German European Security Association

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: 100.000 €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.