Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

EURALARM

Identifikační číslo v rejstříku: 94201247949-87
Datum registrace: 03/02/2012 16:19:10

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 30/03/2015 11:15:56
Datum poslední roční aktualizace je: 30/03/2015 11:15:56
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 30/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

EURALARM

Euralarm

Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Gubelstrasse, 22
6301 Zug
ŠVÝCARSKO

(+49) 8137 939655

    Osoba s právní odpovědností

pan  Marc Chabaud

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Glen Dale

General Director

    Cíle a úkoly

EURALARM is the only European trade association representing the European electronic Fire Safety and Security industry engaged in manufacturing, installing and servicing fire safety and security products and systems.
EURALARM supports the process of globalisation of the market and specifically the goal of the European Union to establish a European market free of barriers to trade. Accordingly EURALARM is striving to support a voluntary one stop testing and certification process for products, systems and services based on European standards. Compliance shall be testified by a pan-European Quality Mark which will be promoted globally.

  • evropské
  • celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Safety of Tourism Accommodation Safety

Harmonisation of the Certification of Alarm Systems

Single European Market for Fire Safety and Security Products and Services


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Contributed to DG Enterprise questionnaire & workshop on certification

Contributed to CPExpo conference in Genoa

Presented at "CRISP" workshop (FP7 / H2020 project)

Contributed to the High Level Group on Business Services

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

The head of Euralarm is the President Marc Chabaud accompanied by the three vice presidents Dominique Taudin (Chairman of the Section Fire), Dr. Rolf Sigg (Chairman of the Section Security) and Enzo Peduzzi (Chairman of the Section Services).
The Euralarm Board and the entire association is supported by a professional team ie. Dirk Gesenhues (General Secretary), Glen Dale (General Director)and Marc Chenevoy (Technical Manager)

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Hospodářská soutěž
  • Podnikání
  • Vnitřní trh
  • Vnitřní věci
  • Výzkum a technologie
  • Zahraniční a bezpečnostní politika
  • Zaměstnanost a sociální věci
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Member Associations include:

http://www.euralarm.org/members/

GESA - German European Security Association

Orgalime

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

100 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.