Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

EURALARM

Identifikační číslo v rejstříku: 94201247949-87
Datum registrace: 3.2.12 16:19:10

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 7.1.14 16:17:21
Datum poslední roční aktualizace je 7.1.14 16:17:21


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: EURALARM
Zkratka: Euralarm
Právní forma Association
Internetové stránky: http://www.euralarm.org

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Marc Chabaud
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Glen Dale
Funkce: General Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Gubelstrasse  22
6301 Zug
ŠVÝCARSKO
Telefon: (+49) 8137 939655
Číslo faxu: (+49) 8137 92294
Další kontaktní údaje: The General Secretariat is handled by:

PD Services GmbH
Dirk Gesenhues
Dorfstrasse 12
D-85293 Reichertshausen

Tel. +49 8137 939655
Mobile +49 1523 3921345

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: EURALARM is the only European trade association representing the European electronic Fire Safety and Security industry engaged in manufacturing, installing and servicing fire safety and security products and systems.
EURALARM supports the process of globalisation of the market and specifically the goal of the European Union to establish a European market free of barriers to trade. Accordingly EURALARM is striving to support a voluntary one stop testing and certification process for products, systems and services based on European standards. Compliance shall be testified by a pan-European Quality Mark which will be promoted globally.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace: The head of Euralarm is the President Marc Chabaud accompanied by the three vice presidents Dominique Taudin (Chairman of the Section Fire), Dr. Rolf Sigg (Chairman of the Section Security) and Enzo Peduzzi (Chairman of the Section Services.
The Euralarm Board and the entire association is supported by a professional team ie. Dirk Gesenhues (General Secretary), Glen Dale (General Director)and Marc Chenevoy (Technical Manager)

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Contributed to DG Enterprise questionnaire on certification

Contributed to workshops on "High Level Group Business Services"

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Hospodářská soutěž
 • Podnikání
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
GESA - German European Security Association

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 100 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.