Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

World Development Movement

Идентификационен номер в Регистъра: 94193816077-09
Дата на регистрация: 11-6-24 11:50:16

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-9 11:59:40
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-9 11:59:40


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: World Development Movement
Инициали: WDM
Правен статут: Registered company no. 2098198
Уебсайт: http://www.wdm.org.uk/

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Paul de Hoest
Длъжност: Chair of council

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Dan Iles
Длъжност: Policy and campaigns assistant

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Offley Road  66
SW9 0LS London
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+44) 2078204900
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The World Development Movement (WDM) is a UK-based anti-poverty campaigning organisation.
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 7
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


We lobby decision-makers, organise public campaigning and produce robust research to win change for the world's poorest people. We investigate, expose and challenge government policies and corporate actions that harm vulnerable communities and trap people in poverty. We do not give aid, and we do not run projects; we work alongside activists in the global south to research and promote positive solutions to poverty. Our national network of groups campaign locally.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Действия в областта на климата
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Развитие
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 25
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
We are members of Bond, Finance Watch and issue-based networks.

Финансови данни

Отчетна година: 04/2012 - 04/2013
Общ бюджет: 2 070 949
от който публични средства:
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 2 070 949
- дарения:
- членски вноски: 667 159
Non EU grants : 692 934
Legacies : 276 957
Appeals to active supporters : 169 867
Recruitment : 14 771
Other fundraising : 124 938
Network subscriptions : 1 231
Other income : 6 155
Gift aid : 116 937
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Our accounts are available here: http://www.wdm.org.uk/annual-review

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.