Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Global Justice Now

Идентификационен номер в Регистъра: 94193816077-09
Дата на регистрация: 24/06/2011 11:50:16

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/04/2015 16:07:22
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/04/2015 16:07:22
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Global Justice Now

Registered company no. 2098198

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Offley Road, 66
SW9 0LS London
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(+44) 2078204900

    Правно отговорно лице

Господин  Paul de Hoest

Chair of council

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Dan Iles

Policy and campaigns assistant

    Цели и задачи

Global Justice Now is a democratic social justice organisation working as part of a global movement to challenge the powerful and create a more just and equal world. We mobilise people in the UK for change, and act in solidarity with those fighting injustice, particularly in the global south.

We used to be the World Development Movement

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations

All our work, publications and communication activities regarding our campaign to stop TTIP are on our website: http://www.globaljustice.org.uk/campaigns/trade


 

Не

Не

Не

Не

Не

We lobby decision-makers, organise public campaigning and produce robust research to win change for the world's poorest people. We investigate, expose and challenge government policies and corporate actions that harm vulnerable communities and trap people in poverty. We do not give aid, and we do not run projects; we work alongside activists in the global south to research and promote positive solutions to poverty. Our national network of groups campaign locally.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1   25%: 1

2

1,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Външни отношения
  • Вътрешен пазар
  • Действия в областта на климата
  • Земеделие и развитие на селските райони
  • Икономически и финансови въпроси
  • Развитие
  • Търговия
  • Хуманитарна помощ

    Членство

7 500

  • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

We are members of Bond, Finance Watch and issue-based networks.

    Финансови данни

04/2014  -  04/2015

< 9 999 €

1 762 493 €

 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

1 762 493 €

776 718 €

308 592 €

209 395 €

174 496 €

5 304 €

144 483 €

1 116 €

6 980 €

135 409 €

Our accounts are available here: http://www.globaljustice.org.uk/annual-review

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.