Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

European Small Hydropower Association

Id-nummer i registret: 94183108926-09
Registreringsdag: 2012-06-07 16:02:36

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-05-26 16:25:37
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-05-26 16:25:37


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: European Small Hydropower Association
Förkortning: ESHA
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.esha.be

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Marko Gospodjinacki
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Dirk Hendricks
Befattning: Secretary General

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue d'Arlon  63-67
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 25461945
Fax: (+32) 25461947
Andra adressuppgifter: ESHA is a federation of European national hydropower associations as well as members from all sectors of the hydropower field, such as equipment manufacturers, public utilities, independent producers, research institutes, investors, industry and consultants.

ESHA, founded in 1989 as an initiative of the European Commission, is ideally located with other Renewable Energy Associations in the Renewable Energy House in Brussels.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The European Small Hydropower Association (ESHA) represents the interest of the hydropower sector by promoting the benefits and opportunities of hydropower at EU level. The association campaigns for improved market conditions for the hydropower sector, removal of any barriers to hydropower development and an increase in hydro-electricity production in Europe.

ESHA serves as a platform for stakeholders in the hydropower field by providing its members with key information and briefings on EU policies and legislation, by promoting networking among hydropower stakeholders and by creating synergies within the renewable energy and other relevant sectors.

ESHA is a federation of European national hydropower associations as well as members from all sectors of the hydropower field, such as equipment manufacturers, public utilities, independent producers, research institutes, investors, industry and consultants.

ESHA, founded in 1989 as an initiative of the European Commission, is ideally located with other Renewable Energy Associations in the Renewable Energy House in Brussels just a block away from the European institutions.
Organisationens intressen är:
  • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar: The President and the 2 members of the secretariat.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Dirk Hendricks 2014-09-12 2015-09-10

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Policy work

Goal: to pro-actively participate in policy-making processes to promote SHP-specific issues

Activities:

- WFD: 5 CIS working groups
- Research needs & funding (FP 7, Horizon 2020)
- Support to national associations
- Certification
- Monitoring of RES Directive developments, future EU energy scenarios, EU Water strategy
- Development of priorities & campaign plans

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi
  • Miljö
  • Näringsliv
  • Regionalpolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
ESHA is a founding member of the European Renewable Energy Council (EREC). It is a member of the European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 130 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

The Secretariat of ESHA has annual running costs of around 200.000 Euros. 60% of this costs are covered by membership fees. Other sources of income is a small contribution through EU sponsored projects and ESHA events.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.