Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

European Small Hydropower Association

Identifikačné číslo v Registri: 94183108926-09
Dátum registrácie: 7.6.2012 16:02:36

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 26.5.2014 16:25:37
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26.5.2014 16:25:37


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: European Small Hydropower Association
Skratka: ESHA
Právna forma: AISBL
Internetová stránka: http://www.esha.be

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Marko Gospodjinacki
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Dirk Hendricks
Funkcia: Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue d'Arlon  63-67
1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 25461945
Fax: (+32) 25461947
Ďalšie kontaktné údaje: ESHA is a federation of European national hydropower associations as well as members from all sectors of the hydropower field, such as equipment manufacturers, public utilities, independent producers, research institutes, investors, industry and consultants.

ESHA, founded in 1989 as an initiative of the European Commission, is ideally located with other Renewable Energy Associations in the Renewable Energy House in Brussels.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The European Small Hydropower Association (ESHA) represents the interest of the hydropower sector by promoting the benefits and opportunities of hydropower at EU level. The association campaigns for improved market conditions for the hydropower sector, removal of any barriers to hydropower development and an increase in hydro-electricity production in Europe.

ESHA serves as a platform for stakeholders in the hydropower field by providing its members with key information and briefings on EU policies and legislation, by promoting networking among hydropower stakeholders and by creating synergies within the renewable energy and other relevant sectors.

ESHA is a federation of European national hydropower associations as well as members from all sectors of the hydropower field, such as equipment manufacturers, public utilities, independent producers, research institutes, investors, industry and consultants.

ESHA, founded in 1989 as an initiative of the European Commission, is ideally located with other Renewable Energy Associations in the Renewable Energy House in Brussels just a block away from the European institutions.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje: The President and the 2 members of the secretariat.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Dirk Hendricks 12.9.2014 10.9.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Policy work

Goal: to pro-actively participate in policy-making processes to promote SHP-specific issues

Activities:

- WFD: 5 CIS working groups
- Research needs & funding (FP 7, Horizon 2020)
- Support to national associations
- Certification
- Monitoring of RES Directive developments, future EU energy scenarios, EU Water strategy
- Development of priorities & campaign plans

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Energetika
  • Podniky
  • Regionálna politika
  • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
ESHA is a founding member of the European Renewable Energy Council (EREC). It is a member of the European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES).

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 130 000 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The Secretariat of ESHA has annual running costs of around 200.000 Euros. 60% of this costs are covered by membership fees. Other sources of income is a small contribution through EU sponsored projects and ESHA events.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.