Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Mobile Manufacturers Forum

Identifikavimo numeris Registre: 94163271570-54
Registracijos data: 09.4.23 14.57.29

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.27 09.05.18
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.27 09.05.18


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Mobile Manufacturers Forum
Akronimas: MMF
Teisinis statusas: international association
Svetainė: http://www.mmfai.org

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Michael Milligan
Pareigos: Secretary General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Thomas Barmüller
Pareigos: Director EMEA

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Blvd. A. Reyers Diamant Building 80
1030 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32 2) 706 85 67
Faksas: (+32 2) 706 85 69
Papildoma kontaktinė informacija: The MMF has offices in Belgium, Brazil and Hong Kong.

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The MMF is an international association of telecommunications equipment manufacturers with an interest in mobile or wireless communications. Established in 1998, the association mission is to facilitate joint funding of key research projects and cooperation on standards, regulatory issues and communications concerning the safety of wireless technology, accessibility and anti-counterfeit issues.

The MMF has offices in Belgium, Brazil and Hong Kong and is currently active in more than 30 countries, as well as supporting an extensive international research program.
Our key areas of interest and activity include:

Research in the field of health and safety of mobile communications equipment
· The MMF’s goal in research is to promote the highest quality independent research that provides relevant data to develop sound public policy. MMF funds research to answer important scientific questions. To achieve this, the MMF has responded to the research recommendations of the World Health Organization's Electromagnetic Fields Project and has coordinated its global activities to correspond with these recommendations.
· Only by enhancing the existing scientific database relating to radio frequency EMF will it be possible to perform an independent health risk assessment recognised by the scientific community as well as by Government and Statutory bodies.

National and international consensus standards
· The MMF’s goal in standards is to have a globally harmonised and consistent approach to conformance and compliance tests and that all safety standards be based on the best available scientific data.
· The MMF coordinates its inputs and contributes relevant expertise within standards-setting processes.
· The MMF commissions quality research in support of standards.

Regulatory policy
· The MMF’s regulatory activities are focussed on developing and presenting the views of the mobile industry to regulatory agencies and authorities in a globally coordinated manner.
· The MMF also responds to requests for information, or assistance, by national and international bodies in relation to the safety of wireless technology, accessibility and anti-counterfeit issues.
Public communications
· The MMF’s communications activity is designed to provide high quality public information and analysis on the safety of wireless technology, accessibility and anti-counterfeit issues.
· The MMF supports national trade associations by providing a source of information that is based on the pooled resources and networks of our member companies.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Due to MMF's scope it maintains relations to the EP and the EC and focusses on electromagnetic fields (EMF) and health as well as on anti-counterfeit issues related to mobile communications infrastructure and e-accessibility.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Informacinė visuomenė
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Vartotojai
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

The MMF engages in a minimum amount of lobbying activity.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.