Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Promotion Jeunesse Unie pour le Développement

Identifikacijska številka v Registru: 94148437396-58
Datum registracije: 10.12.11 21:51:19

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 25.11.13 20:12:10
Datum zadnje letne spremembe: 25.11.13 20:12:10


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Promotion Jeunesse Unie pour le Développement
Kratica: PJUD-BENIN
Pravni status: ONG
Spletna stran:

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Chèrifath DARY O.
Položaj: Présidente du Conseil d'Administration

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Ayéwommu Cyrille DJOWAMON
Položaj: Directeur exécutif

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: 00501 pjudbenin@yahoo.fr 199/2010
Poštni predal: 552 Parakou
229 Parakou
BENIN
Telefon: (+00229) 97130524
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: -Contribuer à l'épanouissement de la femme, de la jeunesse et de l'enfant
-Promouvoir les services sociaux de base dans les zones déshéritées
-Promouvoir l'éducation/alphabétisation de base surtout au niveau des filles et femmes rurales
-Sensibiliser la population sur les maladies transmissibles
-Promouvoir les bonnes pratiques garantissant un développement durable
-Promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans les entités décentralisées au Bénin
-Promouvoir l'approche genre
- Promouvoir l'apiculture pour la protection de la biodiversité au Bénin
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 7
Dodatne informacije: Nous recherchons des partenaires pour la mise en oeuvre de nos nobles objectifs

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA BIODIVERISTITE

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Mladi
 • Okolje
 • Podnebni ukrepi
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Razvoj
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Varnost živil

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 29
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:

 • BENIN
Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
PJUD-BENIN est membre de la maison de la société civile au bénin (MdSC - Bénin)

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 91.750
pri čemer so javna finančna sredstva: 84.950
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije: 44.500
- iz nacionalnega vira: 13.450
- iz regionalnega/lokalnega vira: 27.000
pri čemer so drugi viri: 6.800
- donacije: 3.400
- prispevki članov: 3.400
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 100000  € in < 150000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.