Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Promotion Jeunesse Unie pour le Développement

Identifikačné číslo v Registri: 94148437396-58
Dátum registrácie: 10/12/2011 21:51:19

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 07/12/2014 21:18:45
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 07/12/2014 21:18:45

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Promotion Jeunesse Unie pour le Développement

PJUD-BENIN

ONG

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

00501, 199/2010
pjudbenin@yahoo.fr
P. O. BOX: 552 Parakou
229 Parakou
BENIN

(+00229) 97130524

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Chèrifath DARY O.

Présidente du Conseil d'Administration

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Ayéwommu Cyrille DJOWAMON

Directeur exécutif

    Ciele a poslanie

-Contribuer à l'épanouissement de la femme, de la jeunesse et de l'enfant
-Promouvoir les services sociaux de base dans les zones déshéritées
-Promouvoir l'éducation/alphabétisation de base surtout au niveau des filles et femmes rurales
-Sensibiliser la population sur les maladies transmissibles
-Promouvoir les bonnes pratiques garantissant un développement durable
-Promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans les entités décentralisées au Bénin
-Promouvoir l'approche genre
- Promouvoir l'apiculture pour la protection de la biodiversité au Bénin

celoštátnej

    Činnosti

ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA BIODIVERISTITE
Promotion de la démocratie locale et gouvernance

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

7

Nous recherchons des partenaires pour la mise en oeuvre de nos nobles objectifs

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

41

 • BENIN

PJUD-BENIN est membre de la maison de la société civile au bénin (MdSC - Bénin)
membre du cade de concertation des OSC du nord Bénin

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

198 963 €

180 623 €

 €

119 345 €

15 678 €

45 600 €

18 340 €

9 400 €

8 940 €

>= 100 000  € a < 150 000  €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.