Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Promotion Jeunesse Unie pour le Développement

Numărul de identificare din Registru: 94148437396-58
Data înscrierii: 10.12.2011 21:51:19

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 25.11.2013 20:12:10
Data ultimei actualizări anuale: 25.11.2013 20:12:10


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Promotion Jeunesse Unie pour le Développement
Acronim: PJUD-BENIN
Statut juridic: ONG
Site internet:

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Chèrifath DARY O.
Funcţie: Présidente du Conseil d'Administration

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Ayéwommu Cyrille DJOWAMON
Funcţie: Directeur exécutif

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: 00501 pjudbenin@yahoo.fr 199/2010
Cutia poştală: 552 Parakou
229 Parakou
BENIN
Numărul de telefon: (+00229) 97130524
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: -Contribuer à l'épanouissement de la femme, de la jeunesse et de l'enfant
-Promouvoir les services sociaux de base dans les zones déshéritées
-Promouvoir l'éducation/alphabétisation de base surtout au niveau des filles et femmes rurales
-Sensibiliser la population sur les maladies transmissibles
-Promouvoir les bonnes pratiques garantissant un développement durable
-Promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans les entités décentralisées au Bénin
-Promouvoir l'approche genre
- Promouvoir l'apiculture pour la protection de la biodiversité au Bénin
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 7
Informații complementare: Nous recherchons des partenaires pour la mise en oeuvre de nos nobles objectifs

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA BIODIVERISTITE

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Ajutor umanitar
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Pescuit şi acvacultură
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Tineret
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 29
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:

 • BENIN
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
PJUD-BENIN est membre de la maison de la société civile au bénin (MdSC - Bénin)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 91.750
din care finanţare publică: 84.950
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi: 44.500
- din surse naţionale: 13.450
- din surse locale/regionale: 27.000
din alte surse: 6.800
- donaţii: 3.400
- cotizaţii ale membrilor: 3.400
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 100000  € şi < 150000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.