Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Promotion Jeunesse Unie pour le Développement

Inschrijvingsnummer in het register 94148437396-58
Inschrijvingsdatum: 10-12-11 21:51:19

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 25-11-13 20:12:10
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 25-11-13 20:12:10


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Promotion Jeunesse Unie pour le Développement
Acroniem: PJUD-BENIN
Rechtsvorm: ONG
Website:

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Chèrifath DARY O.
Functie: Présidente du Conseil d'Administration

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Ayéwommu Cyrille DJOWAMON
Functie: Directeur exécutif

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor 00501 pjudbenin@yahoo.fr 199/2010
Postbus: 552 Parakou
229 Parakou
BENIN
Telefoon: (+00229) 97130524
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: -Contribuer à l'épanouissement de la femme, de la jeunesse et de l'enfant
-Promouvoir les services sociaux de base dans les zones déshéritées
-Promouvoir l'éducation/alphabétisation de base surtout au niveau des filles et femmes rurales
-Sensibiliser la population sur les maladies transmissibles
-Promouvoir les bonnes pratiques garantissant un développement durable
-Promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans les entités décentralisées au Bénin
-Promouvoir l'approche genre
- Promouvoir l'apiculture pour la protection de la biodiversité au Bénin
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 7
Aanvullende informatie: Nous recherchons des partenaires pour la mise en oeuvre de nos nobles objectifs

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA BIODIVERISTITE

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Economische en financiële zaken
 • Humanitaire hulp
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Ontwikkeling
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Visserij en aquacultuur
 • Volksgezondheid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 29
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:

 • BENIN
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
PJUD-BENIN est membre de la maison de la société civile au bénin (MdSC - Bénin)

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 91.750
waarvan gefinancierd door de overheid: 84.950
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 44.500
- nationale overheid: 13.450
- subnationale overheden: 27.000
waarvan uit andere bronnen: 6.800
- giften: 3.400
- contributies van de leden: 3.400
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 100000  € en < 150000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.