Kruimelpad

Extra tools    Profiel van de inschrijver

Promotion Jeunesse Unie pour le Développement

Inschrijvingsnummer in het register: 94148437396-58
Inschrijvingsdatum: 10/12/2011 21:51:19

Deze gegevens werden voor het laatst gewijzigd op: 28/03/2015 12:50:34
De laatste jaarlijkse update vond plaats op: 28/03/2015 12:50:34
Volgende actualisering uiterlijk op: 28/03/2016

    Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Promotion Jeunesse Unie pour le Développement

PJUD-BENIN ONG

ONG

    Inschrijvingscategorie

III - Niet-gouvernementele organisaties

Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

    Contactgegevens

00501, 199/2010
pjudbenin@yahoo.fr
Postbus: 552 Parakou
229 Parakou
BENIN

(+00229) 97130524

    Wettelijk verantwoordelijke

Mevrouw  Chèrifath DARY O.

Présidente du Conseil d'Administration

    Contactpersoon voor EU-zaken

Mijnheer  Ayéwommu Cyrille DJOWAMON

Directeur exécutif

    Doelstellingen en taken

-Contribuer à l'épanouissement de la femme, de la jeunesse et de l'enfant
-Promouvoir les services sociaux de base dans les zones déshéritées
-Promouvoir l'éducation/alphabétisation de base surtout au niveau des filles et femmes rurales
-Sensibiliser la population sur les maladies transmissibles
-Promouvoir les bonnes pratiques garantissant un développement durable
-Promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans les entités décentralisées au Bénin
-Promouvoir l'approche genre
- Promouvoir l'apiculture pour la protection de la biodiversité au Bénin

nationaal

    Onder het register vallende activiteiten

Nous suivons avec grand intérêt toutes les décisions de l'UE ayant trait à l'environnement, à l'agriculture durable et à la promotion de la bonne gouvernance.

Évaluation des acquis de la décentralisation au Bénin
La constitution béninoise expliquée à mon fils (Projet de parution de livre)


 

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA BIODIVERISTITE
Promotion de la démocratie locale et gouvernance

    Aantal personen dat betrokken is bij de hierboven vermelde activiteiten

75%: 75  

75

56,2

Nous recherchons des partenaires pour la mise en oeuvre de nos nobles objectifs

    Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

    Interessegebieden

 • Algemene en bestuurszaken
 • Cultuur
 • Economische en financiële zaken
 • Humanitaire hulp
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Ontwikkeling
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Visserij en aquacultuur
 • Volksgezondheid

    Lidmaatschap en aangesloten organisaties

41

 • BENIN

PJUD-BENIN est membre de la maison de la société civile au bénin (MdSC - Bénin)
membre du cade de concertation des OSC du nord Bénin

    Financiële gegevens

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

79.618 €

61.278 €

Geen geld ontvangen van de EU-instellingen in het meest recente afgesloten boekjaar

15.678 €

45.600 €

18.340 €

9.400 €

8.940 €

    Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.