Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Promotion Jeunesse Unie pour le Développement

Identifikavimo numeris Registre: 94148437396-58
Registracijos data: 11.12.10 21.51.19

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.11.25 20.12.10
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.25 20.12.10


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Promotion Jeunesse Unie pour le Développement
Akronimas: PJUD-BENIN
Teisinis statusas: ONG
Svetainė:

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Chèrifath DARY O.
Pareigos: Présidente du Conseil d'Administration

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ayéwommu Cyrille DJOWAMON
Pareigos: Directeur exécutif

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: 00501 pjudbenin@yahoo.fr 199/2010
Pašto dėžutė: 552 Parakou
229 Parakou
BENINAS
Telefono numeris: (+00229) 97130524
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: -Contribuer à l'épanouissement de la femme, de la jeunesse et de l'enfant
-Promouvoir les services sociaux de base dans les zones déshéritées
-Promouvoir l'éducation/alphabétisation de base surtout au niveau des filles et femmes rurales
-Sensibiliser la population sur les maladies transmissibles
-Promouvoir les bonnes pratiques garantissant un développement durable
-Promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans les entités décentralisées au Bénin
-Promouvoir l'approche genre
- Promouvoir l'apiculture pour la protection de la biodiversité au Bénin
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 7
Papildoma informacija: Nous recherchons des partenaires pour la mise en oeuvre de nos nobles objectifs

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA BIODIVERISTITE

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Humanitarinė pagalba
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Maisto sauga
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transportas
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 29
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:

 • BENINAS
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
PJUD-BENIN est membre de la maison de la société civile au bénin (MdSC - Bénin)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 91 750
viešųjų lėšų dalis: 84 950
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 44 500
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 13 450
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 27 000
iš kitų finansavimo šaltinių: 6 800
- dovanotos lėšos: 3 400
- narystės mokesčiai: 3 400
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.