Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Promotion Jeunesse Unie pour le Développement

Tunnistenumero rekisterissä: 94148437396-58
Rekisteröintipäivä: 10.12.2011 21:51:19

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.12.2014 21:18:45
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.12.2014 21:18:45


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Promotion Jeunesse Unie pour le Développement
Lyhenne: PJUD-BENIN
Organisaation oikeudellinen muoto: ONG
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Chèrifath DARY O.
Tehtävä organisaatiossa: Présidente du Conseil d'Administration

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Ayéwommu Cyrille DJOWAMON
Tehtävä organisaatiossa: Directeur exécutif

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: 00501 pjudbenin@yahoo.fr 199/2010
Postilokero: 552 Parakou
229 Parakou
BENIN
Puhelinnumero: (+00229) 97130524
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: -Contribuer à l'épanouissement de la femme, de la jeunesse et de l'enfant
-Promouvoir les services sociaux de base dans les zones déshéritées
-Promouvoir l'éducation/alphabétisation de base surtout au niveau des filles et femmes rurales
-Sensibiliser la population sur les maladies transmissibles
-Promouvoir les bonnes pratiques garantissant un développement durable
-Promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans les entités décentralisées au Bénin
-Promouvoir l'approche genre
- Promouvoir l'apiculture pour la protection de la biodiversité au Bénin
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 7
Lisätietoja Nous recherchons des partenaires pour la mise en oeuvre de nos nobles objectifs

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA BIODIVERISTITE
Promotion de la démocratie locale et gouvernance

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Humanitaarinen apu
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Talous- ja raha-asiat
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 41
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:

 • BENIN
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
PJUD-BENIN est membre de la maison de la société civile au bénin (MdSC - Bénin)
membre du cade de concertation des OSC du nord Bénin

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2014 - 12/2014
Kokonaisbudjetti: 198 963
josta julkista rahoitusta: 180 623
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset: 119 345
- kansallisista rahoituslähteistä: 15 678
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 45 600
muista rahoituslähteistä: 18 340
- lahjoitukset ja avustukset: 9 400
- jäsenmaksut: 8 940
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 100000  € - < 150000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.