Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Partners for Euro-African Green Energy

Tunnistenumero rekisterissä: 94140411659-52
Rekisteröintipäivä: 8.5.2009 14:54:21

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 15.12.2014 12:30:28
Edellinen vuotuinen päivitys: 11.4.2014 7:55:40


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Partners for Euro-African Green Energy
Lyhenne: PANGEA
Organisaation oikeudellinen muoto: ASBL
Internet-osoite: http://www.pangealink.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Meghan Sapp
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Meghan Sapp
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue de la Science  14b
1040 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+34) 675881416
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: PANGEA (Partners for Euro-African Green Energy) is a non-profit organization based in Brussels, Belgium that promotes sustainable African bioenergy production, investment and policies. It was registered in Belgium in May 2008 and its members can be found worldwide.

The goal of PANGEA is to build the African bioenergy industry by bringing together all the key players including producers, technology providers, investors, policy makers, researchers and industry experts. Since the industry is very new, there does not yet exist a forum for all of these players to interact, and so they are working independently and inefficiently. PANGEA is working to become a network for all of these players to interact, support each other, and build projects together.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Development of sustainable renewable energy resources, production, policy and trade in Africa through the assistance of Europe as well as other international partners.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Humanitaarinen apu
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Ulkosuhteet
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 10
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA
 • RUOTSI
 • TANSKA
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • ETELÄ-AFRIKKA
 • KENIA
 • NIGERIA
 • SAMBIA
 • SINGAPORE
 • SVEITSI
 • YHDYSVALLAT
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Global Alliance for Clean Cookstoves (GACC)
Partnership for Clean Indoor Air (PCIA)
Roundtable for Sustainable Biomaterials (RSB)
Better Sugarcane Initiative - Bonsucro
#SaveFood (FAO)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 56 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 56 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 56 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.