Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

CEBRE - Czech Business Representation to the EU in Brussels

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 9412010322-35
Data rejestracji: 21/08/2008 18:42:05

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 09/03/2015 10:45:38
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 09/03/2015 10:45:38
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 09/03/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

CEBRE - Czech Business Representation to the EU in Brussels

CEBRE

brussels representation

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Avenue des Arts 19 A/D
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 25020766

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  Alena Mastantuono

director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Alena Mastantuono

director

    Cele i zakres obowiązków

Mission:

CEBRE enhances Czech employers and entrepreneurs in successful representation of their interests vis-a-vis European institutions, European employers and entrepreneurs associations and other bodies on European level.

Objectives:
• Represent the interests of Czech employers and entrepreneurs in the EU
• Enhance the participation of employers and entrepreneurs in European debates
• Strengthen cooperation of Czech employers and entrepreneurs with their partners
• Enhance higher participation of Czech companies in EU projects
• Raise visibility of Czech employers and entrepreneurs in Brussels

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

TTIP, FTA negotiations, Digital Agenda, Investment Package, Capital Markets Union, Energy Union, SME policy, Industrial competitiveness


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

• representation of interests of Czech employers and entrepreneurs vis-a-vis the European institutions
• monitoring of legislative proposals with impact on entrepreneurship
• monitoring of Community programs and EU funds
• organisation of networking events
• educational activities in the field of European affairs
• tailor made services

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

75%: 2  

2

1,5

The office is composed of two permanent employees and three assistants - trainees (with no impact on estimation of costs). According to the long-lasting cooperation with Czech Universities CEBRE office offers 6-month internships for two-three Czech university students.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Funding members of CEBRE are Confederation of Industry of the Czech Republic, Czech Chamber of Commerce, Confederation of Employers and Entrepreneurs Associations with support of CzechTrade. The above mentioned associations are members of:
• BUSINESSEUROPE
• EUROCHAMBRES

CEBRE is a member of the following networks:
• Cercle Tcheque

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

110 000 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

No direct funding of the Brussels office from EU institutions procurements or grants. Nonetheless the funding members of CEBRE are involved in various European projects.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.