Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

CEBRE - Czech Business Representation to the EU in Brussels

Numer identyfikacyjny w rejestrze 9412010322-35
Data rejestracji: 08-08-21 18:42:05

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-08-08 12:05:55
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-08-08 12:05:55


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: CEBRE - Czech Business Representation to the EU in Brussels
Nazwa skrócona: CEBRE
Status prawny: brussels representation
Strona internetowa: http://www.cebre.cz

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pani  Alena Mastantuono
Pełniona funkcja: director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Alena Mastantuono
Pełniona funkcja: director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rue du Trone Czech House 60
B-1050 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 25020766
Numer faksu: (+32) 25131082
Inne dane kontaktowe: For calling from the Czech Republic dial: +420 246 031 707

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Mission:

CEBRE enhances Czech employers and entrepreneurs in successful representation of their interests vis-a-vis European institutions, European employers and entrepreneurs associations and other bodies on European level.

Objectives:
• Represent the interests of Czech employers and entrepreneurs in the EU
• Enhance the participation of employers and entrepreneurs in European debates
• Strengthen cooperation of Czech employers and entrepreneurs with their partners
• Enhance higher participation of Czech companies in EU projects
• Raise visibility of Czech employers and entrepreneurs in Brussels
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające: The office is composed of two permanent employees and three assistants - trainees (with no impact on estimation of costs). According to the long-lasting cooperation with Czech Universities CEBRE office offers 6-month internships for two-three Czech university students.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


• representation of interests of Czech employers and entrepreneurs vis-a-vis the European institutions
• monitoring of legislative proposals with impact on entrepreneurship
• monitoring of Community programs and EU funds
• organisation of networking events
• educational activities in the field of European affairs
• tailor made services

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Funding members of CEBRE are Confederation of Industry of the Czech Republic, Czech Chamber of Commerce, Confederation of Employers and Entrepreneurs Associations with support of CzechTrade. The above mentioned associations are members of:
• BUSINESSEUROPE
• EUROCHAMBRES

CEBRE is a member of the following networks:
• Cercle Tcheque

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 110 000 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

No direct funding of the Brussels office from EU institutions procurements or grants. Nonetheless the funding members of CEBRE are involved in various European projects.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.