Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

International Union of Tenants

Numer identyfikacyjny w rejestrze 94035285059-91
Data rejestracji: 11-01-21 13:42:39

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-15 11:31:50
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-15 11:31:50


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: International Union of Tenants
Nazwa skrócona: IUT
Status prawny: Non Profit Organisation
Strona internetowa: http://www.iut.nu

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Sven Bergenstrahle
Pełniona funkcja: President

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Barbara Steenbergen
Pełniona funkcja: Head of EU liaison office

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Norrlandsgatan  7
Skr. poczt.: 7514
10392 Stockholm
SZWECJA
Numer telefonu: (+46) 87910224
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: IUT liaison office to the European Union
Mrs. Barbara Steenbergen
Head of liaison office
23, Rue du Luxembourg
B-1000 Brussels
Phone: +32 2 5130784
Fax: +32 2 5130955
email: barbara.steenbergen@iut.nu
internet: www.iut.nu

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: IUT is a non Governmental organisation, founded 1926 in Zürich, Switzerland, with the purpose of safeguarding the interests of tenants. IUT is a non-party political organisation.IUT promotes the right to affordable, sound and secure rental housing. Rents should be set at an affordable level, and rents should be in reasonable proportion to the income. Also, rents should be set in participation with the tenant or/and his/her tenant organisation. Individual tenants should have rights to establish and operate a tenant organisation for the purpose of addressing issues related. IUT considers housing as one of the fundamental rights in society and therefore needs to be addressed locally, nationally and internationally. Adequate housing is also one of the safeguards for peace, security and social cohesion in Europe and elsewhere in the world. Lack of housing and homelessness are major ingredients of social exclusion. Housing, the labour and energy market and social justice are closely linked together and on the EU level these have to be acknowledged as one depending on the other. Special measures have to be taken regarding countries in transition. IUT and its members promote and work for acceptance of the tenants' charter, available at www.iut.nu in all major languages.IUT has consultative status with the UN Economic and Social Council and the ECE Economic Commission for Europe. IUT has participatory status with the Council of Europe, Strasbourg, France.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Barbara Steenbergen 14-01-17 15-01-15

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


IUT is a non-governmental, non-profit organisation with the purpose of safeguarding the interests of tenants and promotion of affordable, safe and healthy housing throughout the world.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • energia
 • konkurencja
 • konsumenci
 • młodzież
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • CHORWACJA
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • ŁOTWA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SŁOWACJA
 • SŁOWENIA
 • SZWECJA
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

 • AUSTRALIA
 • BENIN
 • BOŚNIA I HERCEGOWINA
 • DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA
 • INDIE
 • IZRAEL
 • JAPONIA
 • KANADA
 • KENIA
 • LIBERIA
 • MACEDONIA (BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII)
 • NIGERIA
 • NORWEGIA
 • NOWA ZELANDIA
 • REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
 • ROSJA (FEDERACJA ROSYJSKA)
 • STANY ZJEDNOCZONE
 • SZWAJCARIA
 • TANZANIA (ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII)
 • TOGO
 • UGANDA
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
European Housing Forum (EHF)
European Network for Housing Research (ENHR)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Budżet ogólny: 90 900
w tym środki publiczne:
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 90 900
- darowizny:
- składki członkowskie: 90 900
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.