Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

International Union of Tenants

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 94035285059-91
Data rejestracji: 21/01/2011 13:42:39

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 23/03/2016 17:51:18
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 23/03/2016 17:51:18
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 23/03/2017

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

International Union of Tenants

IUT

Non Profit Organisation

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Norrlandsgatan, 7
Skr. poczt.: 7514
10392 Stockholm
SZWECJA

(+46)87910224

Rue du Luxembourg 23
1000 Brüssel
BELGIA

(+32)25130784

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Sven Bergenstrahle

President

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Barbara Steenbergen

Head of EU liaison office

    Cele i zakres obowiązków

IUT is a non Governmental organisation, founded 1926 in Zürich, Switzerland, with the purpose of safeguarding the interests of tenants. IUT is a non-party political organisation.IUT promotes the right to affordable, sound and secure rental housing. Rents should be set at an affordable level, and rents should be in reasonable proportion to the income. Also, rents should be set in participation with the tenant or/and his/her tenant organisation. Individual tenants should have rights to establish and operate a tenant organisation for the purpose of addressing issues related. IUT considers housing as one of the fundamental rights in society and therefore needs to be addressed locally, nationally and internationally. Adequate housing is also one of the safeguards for peace, security and social cohesion in Europe and elsewhere in the world. Lack of housing and homelessness are major ingredients of social exclusion. Housing, the labour and energy market and social justice are closely linked together and on the EU level these have to be acknowledged as one depending on the other. Special measures have to be taken regarding countries in transition. IUT and its members promote and work for acceptance of the tenants' charter, available at www.iut.nu in all major languages.IUT has consultative status with the UN Economic and Social Council and the ECE Economic Commission for Europe. IUT has participatory status with the Council of Europe, Strasbourg, France.

światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Issues with social housing
Affordable rental housing
Right to housing as a fundamental right
EU 2020 strategy
Energy policy
Social housing and state aid
European Semester
Cohesion policy
Urban Agenda


 

Nie

Nie

Urban Agenda Partnership for Housing

Intergroup Urban
Intergroup Public Services

Nie

IUT is a non-governmental, non-profit organisation with the purpose of safeguarding the interests of tenants and promotion of affordable, safe and healthy housing throughout the world.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 2  

2

2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Barbara STEENBERGEN 06/01/2016 29/12/2016

    Obszary zainteresowania

 • energia
 • konkurencja
 • konsumenci
 • młodzież
 • polityka regionalna
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

0

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • CHORWACJA
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SZWECJA
 • SŁOWACJA
 • SŁOWENIA
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY
 • ŁOTWA
 • AUSTRALIA
 • BENIN
 • BOŚNIA I HERCEGOWINA
 • DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA
 • INDIE
 • IZRAEL
 • JAPONIA
 • KANADA
 • KENIA
 • LIBERIA
 • MACEDONIA (BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII)
 • NIGERIA
 • NORWEGIA
 • NOWA ZELANDIA
 • REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
 • ROSJA (FEDERACJA ROSYJSKA)
 • STANY ZJEDNOCZONE
 • SZWAJCARIA
 • TANZANIA (ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII)
 • TOGO
 • UGANDA

European Housing Forum (EHF)
European Network for Housing Research (ENHR)
European Responsible Housing Initiative (ERHIN)
EU Urban Agenda Partnership for Housing

    Dane finansowe:

01/2015  -  12/2015

25 000 €–49 999 €

142 292 €

20 922 €

 €

20 922 €

Competitiveness and Innovation Framework Program

121 370 €

121 370 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.