Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

PRONI Center for youth development

Id-nummer i registret: 94019483514-53
Registreringsdag: 2010-04-28 12:39:25

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-01 16:59:08
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-01 16:59:08


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: PRONI Center for youth development
Förkortning: PRONI Brcko
Associationsform (rättslig ställning): Non profit NGO
Webbplats: http://pronibrcko.ba

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jasmin Jasarevic
Befattning: General manager

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jasmin Jasarevic
Befattning: General manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Bosne Srebrene  10
76100 Brcko
BOSNIEN OCH HERCEGOVINA
Telefon: (+38749) 217695
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Background:
The Association “PRONI” Centre for Youth Development Brcko District BiH is a non-government, non-profit and non-political organization founded with the purpose of organizing and implementing education in the field of social work with young people and with the objective of developing and promoting the voluntarism among the active citizens.
The Association has 7 full time employees, 90 volunteers and 2000 registered members.
In last twelve years PRONI Brcko implemented hundreds of youth projects in total amount of 2.500.000,00 EUR. This was achieved with mayor support of Sida (Swedish international development agency), Brcko District government, Bijeljina municipality and other international and local donor institutions.
The Association “PRONI” Centre for Youth Development Brcko District BiH exists for last 12 years and works directly in regions of Brčko district of BiH and Bijeljina municipality and it is active on BiH and European level trough partnership and networking with other youth NGOs.

Vision:
PRONI Center for Youth Development has a vision that all young people have the ability to develop themselves and equal opportunity to contribute to a democratic and just society in which their needs are acknowledged and resolved. Activism, collaboration and understanding among people are an integral part of the democratic and just society.

Mission:
PRONI Center for Youth Development is a nongovernmental, nonprofit, non-partisan youth organization founded in 1998 working on the development of a democratic society through:
• Protection and promotion of human rights,
• Youth work in the community,
• Social education,
• Peace-Building,
• Inter-sectoral cooperation,
• Support youth initiatives,
• Promoting EU integration.

PRONI Center is working on bridging the barriers that create differences within society. We work for individuals and groups in society that will have the benefit of the labor organization with a special focus on young people. We cooperate with all organizations in the NGO sector, institutions, government agencies at all levels within the state, funds and agencies outside of BiH that share the same goals and values as well as individuals who have intellectual and economic potential to support those ideas, goals and values that advocates and the organization. PRONI Center is implementing its peace work education and peace work methodology in the post-war areas where society expressed the need for social reconstruction. PRONI Center currently operates in North-Eastern Bosnia.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: - Quality assured youth work development
- Human rights promotion and protection
- Promotion of volunteerism and activism amongst youth
- Resource center for other CSOs
- Promotion of European integrations
- Youth policy development
- Reconciliation and Peace building
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2000
Kompletterande upplysningar: Members, volunteers, staff included in our activities per year.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


No activities

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Energi
 • Idrott
 • Klimatarbetet
 • Kultur
 • Miljö
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utveckling
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 2 000
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Anna Lindh foundation
YEN - Youth express network
NGO Council BiH
EVS - European Voluntary Service

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 250 000
därav offentlig finansiering: 50 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 30 000
- nationella källor:
- regionala/lokala källor: 20 000
därav andra källor: 200 000
- gåvor: 200 000
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.