Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

PRONI Center for youth development

Id-nummer i registret: 94019483514-53
Registreringsdag: 28/04/2010 12:39:25

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 06/02/2015 09:13:11
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 06/02/2015 09:13:11
Sista dag för nästa uppdatering är den: 06/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

PRONI Center for youth development

PRONI Brcko

Non profit NGO

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Mehemdagica 24
76100 Brcko
BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

(+38749) 217695

    Juridiskt ansvarig

Jasmin Jasarevic

General manager

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Jasmin Jasarevic

General manager

    Mål och uppdrag

- Quality assured youth work development
- Human rights promotion and protection
- Promotion of volunteerism and activism amongst youth
- Resource center for other CSOs
- Promotion of European integrations
- Youth policy development
- Reconciliation and Peace building

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Youth Strategy 2020


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

No activities

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 5  

5

5

Members, volunteers, staff included in our activities per year.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Energi
 • Idrott
 • Klimatarbetet
 • Kultur
 • Miljö
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

2 000

Anna Lindh foundation
YEN - Youth express network
NGO Council BiH
EVS - European Voluntary Service

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

250 000 €

50 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

20 000 €

200 000 €

200 000 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.