Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

PRONI Center for youth development

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 94019483514-53
Data rejestracji: 28/04/2010 12:39:25

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 06/02/2015 09:13:11
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 06/02/2015 09:13:11
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 06/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

PRONI Center for youth development

PRONI Brcko

Non profit NGO

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Mehemdagica 24
76100 Brcko
BOŚNIA I HERCEGOWINA

(+38749) 217695

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Jasmin Jasarevic

General manager

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Jasmin Jasarevic

General manager

    Cele i zakres obowiązków

- Quality assured youth work development
- Human rights promotion and protection
- Promotion of volunteerism and activism amongst youth
- Resource center for other CSOs
- Promotion of European integrations
- Youth policy development
- Reconciliation and Peace building

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Youth Strategy 2020


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

No activities

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 5  

5

5

Members, volunteers, staff included in our activities per year.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • kultura
 • młodzież
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

2 000

Anna Lindh foundation
YEN - Youth express network
NGO Council BiH
EVS - European Voluntary Service

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

250 000 €

50 000 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

20 000 €

200 000 €

200 000 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.