Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

PRONI Center for youth development

Numer identyfikacyjny w rejestrze 94019483514-53
Data rejestracji: 10-04-28 12:39:25

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-04-01 16:59:08
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-04-01 16:59:08


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: PRONI Center for youth development
Nazwa skrócona: PRONI Brcko
Status prawny: Non profit NGO
Strona internetowa: http://pronibrcko.ba

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Jasmin Jasarevic
Pełniona funkcja: General manager

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Jasmin Jasarevic
Pełniona funkcja: General manager

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Bosne Srebrene  10
76100 Brcko
BOŚNIA I HERCEGOWINA
Numer telefonu: (+38749) 217695
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Background:
The Association “PRONI” Centre for Youth Development Brcko District BiH is a non-government, non-profit and non-political organization founded with the purpose of organizing and implementing education in the field of social work with young people and with the objective of developing and promoting the voluntarism among the active citizens.
The Association has 7 full time employees, 90 volunteers and 2000 registered members.
In last twelve years PRONI Brcko implemented hundreds of youth projects in total amount of 2.500.000,00 EUR. This was achieved with mayor support of Sida (Swedish international development agency), Brcko District government, Bijeljina municipality and other international and local donor institutions.
The Association “PRONI” Centre for Youth Development Brcko District BiH exists for last 12 years and works directly in regions of Brčko district of BiH and Bijeljina municipality and it is active on BiH and European level trough partnership and networking with other youth NGOs.

Vision:
PRONI Center for Youth Development has a vision that all young people have the ability to develop themselves and equal opportunity to contribute to a democratic and just society in which their needs are acknowledged and resolved. Activism, collaboration and understanding among people are an integral part of the democratic and just society.

Mission:
PRONI Center for Youth Development is a nongovernmental, nonprofit, non-partisan youth organization founded in 1998 working on the development of a democratic society through:
• Protection and promotion of human rights,
• Youth work in the community,
• Social education,
• Peace-Building,
• Inter-sectoral cooperation,
• Support youth initiatives,
• Promoting EU integration.

PRONI Center is working on bridging the barriers that create differences within society. We work for individuals and groups in society that will have the benefit of the labor organization with a special focus on young people. We cooperate with all organizations in the NGO sector, institutions, government agencies at all levels within the state, funds and agencies outside of BiH that share the same goals and values as well as individuals who have intellectual and economic potential to support those ideas, goals and values that advocates and the organization. PRONI Center is implementing its peace work education and peace work methodology in the post-war areas where society expressed the need for social reconstruction. PRONI Center currently operates in North-Eastern Bosnia.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: - Quality assured youth work development
- Human rights promotion and protection
- Promotion of volunteerism and activism amongst youth
- Resource center for other CSOs
- Promotion of European integrations
- Youth policy development
- Reconciliation and Peace building
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2000
Informacje uzupełniające: Members, volunteers, staff included in our activities per year.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


No activities

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • kultura
 • młodzież
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 2 000
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Anna Lindh foundation
YEN - Youth express network
NGO Council BiH
EVS - European Voluntary Service

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 250 000
w tym środki publiczne: 50 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 30 000
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 20 000
z innych źródeł: 200 000
- darowizny: 200 000
- składki członkowskie:
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.