Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

PRONI Center for youth development

Идентификационен номер в Регистъра: 94019483514-53
Дата на регистрация: 28/04/2010 12:39:25

Информацията за този субект е била последно изменена на: 06/02/2015 09:13:11
Последната годишна актуализация е извършена на: 06/02/2015 09:13:11
Следваща актуализация най-късно до: 06/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

PRONI Center for youth development

PRONI Brcko

Non profit NGO

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Mehemdagica 24
76100 Brcko
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

(+38749) 217695

    Правно отговорно лице

Господин  Jasmin Jasarevic

General manager

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Jasmin Jasarevic

General manager

    Цели и задачи

- Quality assured youth work development
- Human rights promotion and protection
- Promotion of volunteerism and activism amongst youth
- Resource center for other CSOs
- Promotion of European integrations
- Youth policy development
- Reconciliation and Peace building

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Youth Strategy 2020


 

Не

Не

Не

Не

Не

No activities

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 5  

5

5

Members, volunteers, staff included in our activities per year.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Култура
 • Младеж
 • Образование
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Разширяване
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

2 000

Anna Lindh foundation
YEN - Youth express network
NGO Council BiH
EVS - European Voluntary Service

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

250 000 €

50 000 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

20 000 €

200 000 €

200 000 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.