Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

PRONI Center for youth development

Идентификационен номер в Регистъра: 94019483514-53
Дата на регистрация: 10-4-28 12:39:25

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-4-1 16:59:08
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-1 16:59:08


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: PRONI Center for youth development
Инициали: PRONI Brcko
Правен статут: Non profit NGO
Уебсайт: http://pronibrcko.ba

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Jasmin Jasarevic
Длъжност: General manager

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Jasmin Jasarevic
Длъжност: General manager

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Bosne Srebrene  10
76100 Brcko
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Телефонен номер: (+38749) 217695
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Background:
The Association “PRONI” Centre for Youth Development Brcko District BiH is a non-government, non-profit and non-political organization founded with the purpose of organizing and implementing education in the field of social work with young people and with the objective of developing and promoting the voluntarism among the active citizens.
The Association has 7 full time employees, 90 volunteers and 2000 registered members.
In last twelve years PRONI Brcko implemented hundreds of youth projects in total amount of 2.500.000,00 EUR. This was achieved with mayor support of Sida (Swedish international development agency), Brcko District government, Bijeljina municipality and other international and local donor institutions.
The Association “PRONI” Centre for Youth Development Brcko District BiH exists for last 12 years and works directly in regions of Brčko district of BiH and Bijeljina municipality and it is active on BiH and European level trough partnership and networking with other youth NGOs.

Vision:
PRONI Center for Youth Development has a vision that all young people have the ability to develop themselves and equal opportunity to contribute to a democratic and just society in which their needs are acknowledged and resolved. Activism, collaboration and understanding among people are an integral part of the democratic and just society.

Mission:
PRONI Center for Youth Development is a nongovernmental, nonprofit, non-partisan youth organization founded in 1998 working on the development of a democratic society through:
• Protection and promotion of human rights,
• Youth work in the community,
• Social education,
• Peace-Building,
• Inter-sectoral cooperation,
• Support youth initiatives,
• Promoting EU integration.

PRONI Center is working on bridging the barriers that create differences within society. We work for individuals and groups in society that will have the benefit of the labor organization with a special focus on young people. We cooperate with all organizations in the NGO sector, institutions, government agencies at all levels within the state, funds and agencies outside of BiH that share the same goals and values as well as individuals who have intellectual and economic potential to support those ideas, goals and values that advocates and the organization. PRONI Center is implementing its peace work education and peace work methodology in the post-war areas where society expressed the need for social reconstruction. PRONI Center currently operates in North-Eastern Bosnia.

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: - Quality assured youth work development
- Human rights promotion and protection
- Promotion of volunteerism and activism amongst youth
- Resource center for other CSOs
- Promotion of European integrations
- Youth policy development
- Reconciliation and Peace building
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2000
Допълнителна информация: Members, volunteers, staff included in our activities per year.

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


No activities

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Култура
 • Младеж
 • Образование
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Разширяване
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Трудова заетост и социални въпроси

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 2 000
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Anna Lindh foundation
YEN - Youth express network
NGO Council BiH
EVS - European Voluntary Service

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 250 000
от който публични средства: 50 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства: 30 000
- от национални източници:
- от регионални източници: 20 000
други източници: 200 000
- дарения: 200 000
- членски вноски:
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.