Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

UK Screen Association

Inschrijvingsnummer in het register 94018858365-44
Inschrijvingsdatum: 16-3-12 12:56:39

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 5-3-14 12:28:35
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 5-3-14 12:28:35


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: UK Screen Association
Acroniem: UKS
Rechtsvorm: Limited Company
Website: http://www.ukscreenassociation.co.uk

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Sarah Mackey
Functie: CEO

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Sarah Mackey
Functie: CEO

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Beak Street  47
W1F (SE London
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+44) 2077346060
Faxnummer: (+44) 2072872727
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The UK Screen Association is the trade association that represents and promotes the commercial interests of companies providing services to the Screen Industries - film, television and commercials.

We are an independent, industry-funded body with a membership that comprises companies involved in post production, visual effects, physical special effects, audio, cameras, lighting, equipment hire, freelance talent, outside broadcast and studies.

UK Screen provides a central voice for the industry by gathering and representing the views of the sector to Government, Broadcasters, Studios, manufacturers, production teams and other interested parties.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2,5
Aanvullende informatie: There are 2 full time employees of UK Screen. However responses to consultations will include information and opinions gathered from our member companies via our working group activities.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Not sure what this question is asking.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Belastingen
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Cultuur
 • Handel

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 06/2012 - 05/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: 0 €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Costs comprise time spent by CEO on responding to consultations. This is negligible.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.