Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

UK Screen Association

Αριθμός μητρώου: 94018858365-44
ημερομηνία της εγγραφής: 16/03/2012 12:56:39

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 05/03/2014 12:28:35
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 05/03/2014 12:28:35

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

UK Screen Association

UKS

Limited Company

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Beak Street, 47
W1F (SE London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 2077346060

(+44) 2072872727

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Sarah Mackey

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Sarah Mackey

CEO

    Στόχοι και αποστολή

The UK Screen Association is the trade association that represents and promotes the commercial interests of companies providing services to the Screen Industries - film, television and commercials.

We are an independent, industry-funded body with a membership that comprises companies involved in post production, visual effects, physical special effects, audio, cameras, lighting, equipment hire, freelance talent, outside broadcast and studies.

UK Screen provides a central voice for the industry by gathering and representing the views of the sector to Government, Broadcasters, Studios, manufacturers, production teams and other interested parties.

εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Not sure what this question is asking.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

2,5

There are 2 full time employees of UK Screen. However responses to consultations will include information and opinions gathered from our member companies via our working group activities.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανταγωνισμός
  • Εμπόριο
  • Επικοινωνία
  • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
  • Πολιτισμός
  • Φορολογία

    Μέλη

    Οικονομικά στοιχεία

06/2012  -  05/2013

0 €

0 €

0 €

Costs comprise time spent by CEO on responding to consultations. This is negligible.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.