Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

UK Screen Association

Identifikační číslo v rejstříku: 94018858365-44
Datum registrace: 16/03/2012 12:56:39

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 30/03/2015 18:36:52
Datum poslední roční aktualizace je: 30/03/2015 18:36:52
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 30/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

UK Screen Association

UKS

Limited Company

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Waverly House
7-12 Noel Street
W1F 8GQ London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 2077346060

    Osoba s právní odpovědností

paní  Sarah Mackey

CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Sarah Mackey

CEO

    Cíle a úkoly

The UK Screen Association is the trade association that represents and promotes the commercial interests of companies providing services to the Screen Industries - film, television and commercials.

We are an independent, industry-funded body with a membership that comprises companies involved in post production, visual effects, physical special effects, audio, cameras, lighting, equipment hire, freelance talent, outside broadcast and studies.

UK Screen provides a central voice for the industry by gathering and representing the views of the sector to Government, Broadcasters, Studios, manufacturers, production teams and other interested parties.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

State Aid legislation.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Not sure what this question is asking.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

There are 2 full time employees of UK Screen. However responses to consultations will include information and opinions gathered from our member companies via our working group activities.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Audiovizuální oblast a média
  • Daně
  • Hospodářská soutěž
  • Komunikace
  • Kultura
  • Obchod

    Členství a příslušnost

http://www.ukscreenassociation.co.uk/members/directory

    Finanční údaje

06/2013  -  05/2014

0 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Costs comprise time spent by CEO on responding to consultations. This is negligible.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.