Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

European Pharmaceutical Students' Association

Identifikačné číslo v Registri: 94017012777-69
Dátum registrácie: 14/12/2009 14:20:33

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 23/03/2015 15:21:25
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23/03/2015 15:21:25
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 23/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

European Pharmaceutical Students' Association

EPSA

private non profit umbrella organisation (NGO)

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Rue du Luxembourg, 19, bte.6
1000 Brussels
BELGICKO

(+32) 22380818

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Svetlana Kolundžić

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Lucas Besson

Vice President of External Affairs

    Ciele a poslanie

The European Pharmaceutical Students' Association is an independent, peaceful, democratic, non-political, non-profit European organisation committed to the interests of pharmacy students and young pharmacists, representing over 160,000 pharmacy students. Some areas in which the Association is very active include the following:
•Development of campaigns/projects to increase the mobility of European pharmacy students particularly for periods of academic education, obligatory practical experience or scientific research.
•Raise awareness about pharmaceutical profession and role of the pharmacist within society and in the Health Care team through campaigns, projects, policies of Association.
•Enabling students to experience cultural differences, share their opinion and have European perspectives
•Building mutual understanding and cooperation between youth from different European countries and different European cultures
•Giving a chance to youth with fewer opportunities (EPSA Support Fund)

európskej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

To communicate with decision makers the development and activities developed by EPSA during the past year. To communicate with Members of the European Parliament supporting the association on its European tasks, including the organisation of an event at the European Parliament.

Areas of interest:
- health policy
- pharmacy related issues
- education related issues


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 2

2

0,5

Two volunteer representatives from the European Pharmaceutical Students Association are based in Brussels.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Lucas Besson 13/09/2014 11/09/2015
Sandra Hocevar 21/10/2014 16/08/2015

    Oblasti záujmu

 • Mládež
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

30

 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO
 • ARMÉNSKO
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • ČIERNA HORA
 • NÓRSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • SRBSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • TURECKO

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

63 900 €

5 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

5 000 €

0 €

58 900 €

54 900 €

4 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.