Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

European Pharmaceutical Students' Association

Inschrijvingsnummer in het register 94017012777-69
Inschrijvingsdatum: 14-12-09 14:20:33

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 27-11-14 15:12:46
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 27-11-14 15:12:46


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: European Pharmaceutical Students' Association
Acroniem: EPSA
Rechtsvorm: private non profit umbrella organisation (NGO)
Website: http://www.epsa-online.org/

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Svetlana Kolundžić
Functie: President

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Lucas Besson
Functie: Vice President of External Affairs

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rue du Luxembourg  19, bte.6
1000 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+320) 22380818
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: E-mail of EPSA's Vice President of External Affairs:
vp.ea@epsa-online.org

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The European Pharmaceutical Students' Association is an independent, peaceful, democratic, non-political, non-profit European organisation committed to the interests of pharmacy students and young pharmacists, representing over 160,000 pharmacy students. Some areas in which the Association is very active include the following:
•Development of campaigns/projects to increase the mobility of European pharmacy students particularly for periods of academic education, obligatory practical experience or scientific research.
•Raise awareness about pharmaceutical profession and role of the pharmacist within society and in the Health Care team through campaigns, projects, policies of Association.
•Enabling students to experience cultural differences, share their opinion and have European perspectives
•Building mutual understanding and cooperation between youth from different European countries and different European cultures
•Giving a chance to youth with fewer opportunities (EPSA Support Fund)
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 27
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Lucas Besson 13-9-14 11-9-15
Sandra Hocevar 21-10-14 16-8-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


To communicate with decision makers the development and activities developed by EPSA during the past year. To communicate with Members of the European Parliament supporting the association on its European tasks, including the organisation of an event at the European Parliament.

Areas of interest:
- health policy
- pharmacy related issues
- education related issues

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Consumentenzaken
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Onderwijs
 • Trans-Europese netwerken
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 30
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • BULGARIJE
 • CYPRUS
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • GRIEKENLAND
 • HONGARIJE
 • IERLAND
 • ITALIË
 • KROATIË
 • LETLAND
 • LITOUWEN
 • MALTA
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • ROEMENIË
 • SLOVENIË
 • SLOWAKIJE
 • SPANJE
 • TSJECHIË
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

 • ARMENIË
 • BOSNIË EN HERZEGOVINA
 • MACEDONIË, VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK
 • MONTENEGRO
 • NOORWEGEN
 • RUSLAND
 • SERVIË
 • TURKIJE
 • ZWITSERLAND
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 63.900
waarvan gefinancierd door de overheid: 5.000
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 5.000
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 58.900
- giften: 54.900
- contributies van de leden: 4.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.