Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

European Pharmaceutical Students' Association

Identifikační číslo v rejstříku: 94017012777-69
Datum registrace: 14.12.09 14:20:33

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 27.11.14 15:12:46
Datum poslední roční aktualizace je 27.11.14 15:12:46


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: European Pharmaceutical Students' Association
Zkratka: EPSA
Právní forma private non profit umbrella organisation (NGO)
Internetové stránky: http://www.epsa-online.org/

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Svetlana Kolundžić
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Lucas Besson
Funkce: Vice President of External Affairs

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue du Luxembourg  19, bte.6
1000 Brussels
BELGIE
Telefon: (+320) 22380818
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: E-mail of EPSA's Vice President of External Affairs:
vp.ea@epsa-online.org

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The European Pharmaceutical Students' Association is an independent, peaceful, democratic, non-political, non-profit European organisation committed to the interests of pharmacy students and young pharmacists, representing over 160,000 pharmacy students. Some areas in which the Association is very active include the following:
•Development of campaigns/projects to increase the mobility of European pharmacy students particularly for periods of academic education, obligatory practical experience or scientific research.
•Raise awareness about pharmaceutical profession and role of the pharmacist within society and in the Health Care team through campaigns, projects, policies of Association.
•Enabling students to experience cultural differences, share their opinion and have European perspectives
•Building mutual understanding and cooperation between youth from different European countries and different European cultures
•Giving a chance to youth with fewer opportunities (EPSA Support Fund)
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 27
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Lucas Besson 13.9.14 11.9.15
Sandra Hocevar 21.10.14 16.8.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


To communicate with decision makers the development and activities developed by EPSA during the past year. To communicate with Members of the European Parliament supporting the association on its European tasks, including the organisation of an event at the European Parliament.

Areas of interest:
- health policy
- pharmacy related issues
- education related issues

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Mládež
 • Ochrana spotřebitele
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 30
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVATSKO
 • DÁNSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • ŘECKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

 • ARMÉNIE
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
 • ČERNÁ HORA
 • NORSKO
 • RUSKÁ FEDERACE
 • SRBSKO
 • ŠVÝCARSKO
 • TURECKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 63 900
z toho veřejné financování: 5 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty: 0
- ze státních zdrojů: 5 000
- z místních či regionálních zdrojů: 0
z toho ostatní zdroje: 58 900
- dary: 54 900
- členské příspěvky: 4 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.