Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

European Pharmaceutical Students' Association

Identifikační číslo v rejstříku: 94017012777-69
Datum registrace: 14/12/2009 14:20:33

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 08/10/2015 13:10:54
Datum poslední roční aktualizace je: 23/03/2015 15:21:25
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 23/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

European Pharmaceutical Students' Association

EPSA

private non profit umbrella organisation (NGO)

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Rue du Luxembourg, 19, bte.6
1000 Brussels
BELGIE

(+32) 22380818

    Osoba s právní odpovědností

paní  Katarzyna Świderek

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Maja Šerčić

Vice President of External Affairs

    Cíle a úkoly

The European Pharmaceutical Students' Association is an independent, peaceful, democratic, non-political, non-profit European organisation committed to the interests of pharmacy students and young pharmacists, representing over 160,000 pharmacy students. Some areas in which the Association is very active include the following:
•Development of campaigns/projects to increase the mobility of European pharmacy students particularly for periods of academic education, obligatory practical experience or scientific research.
•Raise awareness about pharmaceutical profession and role of the pharmacist within society and in the Health Care team through campaigns, projects, policies of Association.
•Enabling students to experience cultural differences, share their opinion and have European perspectives
•Building mutual understanding and cooperation between youth from different European countries and different European cultures
•Giving a chance to youth with fewer opportunities (EPSA Support Fund)

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

To communicate with decision makers the development and activities developed by EPSA during the past year. To communicate with Members of the European Parliament supporting the association on its European tasks, including the organisation of an event at the European Parliament.

Areas of interest:
- health policy
- pharmacy related issues
- education related issues


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 3

3

0,8

Three volunteer representatives from the European Pharmaceutical Students Association are based in Brussels.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
MAJA SERCIC 01/10/2015 28/09/2016
SUVI SIVULA 10/10/2015 08/10/2016
SWIDEREK KATARZYNA 10/10/2015 08/10/2016

    Oblasti zájmu

 • Mládež
 • Ochrana spotřebitele
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

30

 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVATSKO
 • DÁNSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • ŘECKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO
 • ARMÉNIE
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
 • ČERNÁ HORA
 • NORSKO
 • RUSKÁ FEDERACE
 • SRBSKO
 • ŠVÝCARSKO
 • TURECKO

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

63 900 €

5 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

5 000 €

0 €

58 900 €

54 900 €

4 000 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.