Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Les Enfants, le Jeu et l’Education

Inschrijvingsnummer in het register 94009799173-90
Inschrijvingsdatum: 1-8-12 14:56:30

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 5-8-14 9:12:34
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 5-8-14 9:12:34


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Les Enfants, le Jeu et l’Education
Acroniem: EJE
Rechtsvorm: NGO
Website: http://www.ejepal.org

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jacquces  Neno
Functie: Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Georg Hoehne
Functie: Program Manager

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Anatreh Street  66
Postbus: P.O. Box 194
1 Bethlehem
PALESTIJNSE GEBIEDEN
Telefoon: (+00970) 2748466
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: The Palestinian organization “Les Enfants, le Jeu et l’Education (EJE)”, created during the second Intifada has a goal of helping children grow up in humanity. By intervening in the West Bank and Gaza in 10 animation centres, the organization is at the heart of the concerns of refugee children from Palestine. Through the many activities it offers, EJE promotes the personal development of each child to become autonomous, responsible individuals and future peacemakers.

Through a million and one different ways to play, EJE encourages children of the West Bank and Gaza to grow in humanity.

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: EJE's mission scope is set up to promote children rights and to prevent psychosocial negative impact on children considering the stressful situation they live daily. Its projects enable children to play and to learn with enjoyment.
Specific goals are:

-Enhance working competencies in the field of education and childhood by developing specialized training
-Distribute documents, translations, studies and research papers on related to education and play
-Consolidate cooperation and exchange relations among institutions and organizations in play field
-Develop play approach and practices for expression, learning and creativity in Palestine
-Develop social and educational programs for children and youths in activities centers
-Create networking activities on children rights that include families and teachers and concerned persons working with children, executes financial decissions, prepares NGO yearly budget with secretary and presents it to board
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 18
Aanvullende informatie: We have a Board of direct that consist of:
1. Fida Mustafa abdelkader Abu Saleh (President).
2. Ahmed Abdelfattah Muheisen Alaiseh (Vice-President).
3. Eva Hani Michael Musleh (Treasurer).
4. Maher Yaseen Muhamad Radaideh(Secretary).
5. Maha Omar Muhamad atwan (Member).
6. Sandi Anwar Mikhael Hislehlal (Member).
7. Daniel John Denis Richards (Member).
8. Rosette Ibrahim Jalil Musalam (Member).
9. Issa Nasry Salameh Rizekallah (Member).

Currently, we employ a Director, Program Manager, Accountant, Administrative Officer and 5 Program Coordinators who are supported by a number of local and international volunteers. In addition we employ 3 teachers for our Kindergarden and 6 teachers for our school. At the moment we have 5 volunteers working at the national office and in the field. We also have a manager for the Youth Hostel and 2 staffs working. We have a manager for the cooperative Peace Steps and 3 workers in the workshop.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


We set up the following child centers in:

Gaza: Gaza City, Jabalia, Rafah, Maghazi & a Play Library in the Khan-Younis Camp
West Bank: Bethlehem (Al Aroub camp), Ramallah (Jelazone Refugee Camp, Der Amar Camp), Jericho (Aqabat Jabr Camp), Jeruslam (Shu’fat Camp)

In addition we set up a Pre-school, “Petit Prince” in Bethlehem that exist since 2009. In 2011 we opened a guest house as well.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Cultuur
 • Handel
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Ondernemingen
 • Onderwijs

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 2
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:

Aanvullende informatie: In the past we were supported by:
Le Consulat Général de France à Jérusalem (SCAC)
Le Consulat Belge (Service de Coopération)
Le Comité Catholique contre la Faim & pour le Développement (CCFD)
La Délégation Catholique pour la Coopération (DCC)
La Voix De l’Enfant
La ligue internationale de l’Enseignement, de l’Education et de la Culture Populaire

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
We are a member of:
La Voix De l’Enfant
La Fondation Anna Lindh
La ligue Internationale de l’Enseignement, de l’Education et de la Culture Populaire

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 601.627
waarvan gefinancierd door de overheid: 1.500
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 1.500
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 600.127
- giften: 12.150
- contributies van de leden: 977
- Credits for investments : 357.500
- School fees : 199.500
- Youth Hostel : 30.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

All our audit forms from the last year are available on our website www.ejepal.org

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.