Kruimelpad

Extra tools    Profiel van de inschrijver

CEMBUREAU - The European Cement Association

Inschrijvingsnummer in het register: 93987316076-63
Inschrijvingsdatum: 24/06/2011 11:49:19

Deze gegevens werden voor het laatst gewijzigd op: 24/04/2015 15:50:39
De laatste jaarlijkse update vond plaats op: 24/04/2015 15:50:39
Volgende actualisering uiterlijk op: 24/04/2016

    Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

CEMBUREAU - The European Cement Association

CEMBUREAU

ASBL

    Inschrijvingscategorie

II - In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen

Handels- en bedrijfsverenigingen

    Contactgegevens

Rue d'Arlon, 55
1040 Brussels
BELGIË

(+32-02) 234 10 11

    Wettelijk verantwoordelijke

Mijnheer  Koen Coppenholle

Chief Executive

    Contactpersoon voor EU-zaken

Mijnheer  Koen Coppenholle

Chief Executive

    Doelstellingen en taken

The European Cement Association is the representative organisation of the cement industry in Europe. Currently, its Full Members (27) are the national cement industry associations and cement companies of the European Union (with the exception of Cyprus, Malta and Slovakia) plus Norway, Switzerland and Turkey. Croatia and Serbia are Associate Members of CEMBUREAU.

The objectives of CEMBUREAU are:

1. The representation of the interests of the cement industry at European and international levels and particularly, but without exclusion towards the European Union.

2. The study of all issues of interest of the industry in the widest possible sense, in particular those of a scientific, technical, documentary, institutional and promotional nature and the search for and application of relevant solution.

Serviced by a multi-national staff in Brussels and with the input from its Members via four Working Groups as well as a number of Task Forces set up on an ad hoc basis and directly reporting to the appropriate Working Group, CEMBUREAU takes action in relation to all developments at European level affecting the cement industry.

CEMBUREAU publishes reports of relevance to the sector, including an annual Activity Report.

CEMBUREAU has a commercial subsidiary: Cimeurope S.A.R.L whose mission is threefold:

• Providing intellectual services to the cement industry in the field of energy;
• Advising the cement industry on various topics upon request
• Promoting final markets for cement

Cimeurope organises annual conferences such as “CEMPROSPECTs” (reviews the recent evolution of the steam coal and petcoke markets, freight and alternative fuels) and publishes CEMREVIEW, a report which focuses on the upstream energy markets.

Cimeurope also manages the REACH Consortium "Flue dust from the production of cement clinker".

 • Europees
 • wereldwijd

    Onder het register vallende activiteiten

1. 2030 framework for climate and energy policies
2. Strategic Framework for the Energy Union
3. Review of the Thematic Strategy on air pollution and associated legislation
4. Review of Waste Policy and Legislation Legislative
5. Resource efficiency and waste
6. Biodiversity Strategy
7. Industrial policy package
8. The Investment Plan for Europe

Input to EU consultations:

• Public Consultation on revision of the EU Emission Trading System (EU ETS) Directive
• Public Consultation on the future EU Initiative on No Net Loss of
Biodiversity and Ecosystem Services
• Public consultation on the Europe 2020 Strategy
• Public consultation on draft guidelines on environmental and energy State aid for 2014-2020
• Public consultation on certification for waste treatment facilities
• Public consultation on the Europe 2020 Strategy
• Public Consultation on the future EU Initiative on No Net Loss of Biodiversity and Ecosystem Services
• Questions for stakeholder consultation on Emission Trading System (ETS) post-2020 carbon leakage provisions


Position papers:

• Post 2020 Climate and Energy Legislation - Proposal by the European Cement Industry
http://www.cembureau.be/post-2020-climate-and-energy-legislation-proposal-european-cement-industry
• The resources producing industries react to the publication of the Circular economy package
http://www.cembureau.be/resources-producing-industries-react-publication-circular-economy-package
• Post 2020 Climate and Energy Legislation - The cement industry's reflections on a post-2020 climate policy
http://www.cembureau.be/post-2020-climate-and-energy-legislation-cement-industrys-reflections-post-2020-climate-policy
• CEMBUREAU & ETRMA call for review of waste framework directive to support combined waste treatment options
http://www.cembureau.be/cembureau-etrma-call-review-waste-framework-directive-support-combined-waste-treatment-options
• Industry highlights concerns regarding Raw Materials Consumption Lead Indicator http://www.cembureau.eu/industry-highlights-concerns-regarding-raw-materials-consumption-lead-indicator


Projects
• The Concrete Initiative
http://www.theconcreteinitiative.eu/


Events
• Policy debate on “The future of European recycling policy and the circular economy - How can the cement industry contribute to EU recycling targets?” held on 24 March 2015 in the European Parliament
• Site visit organised by CEMBUREAU during Green Week 2014 (24 June 2014)


Publications
• The Concrete Initiative brochure
http://www.theconcreteinitiative.eu/newsroom/publications/49-the-concrete-initiative-brochure
• How can the cement industry contribute to EU recycling targets?
http://www.cembureau.eu/how-can-cement-industry-contribute-eu-recycling-targets
• Launch of second edition of “Let's speak sustainable construction - Multilingual glossary EN/FR/DE/ES” together with the EESC and European Architects' Council
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.15949
• World Statistical Review 2001 - 2012
http://www.cembureau.eu/world-statistical-review-2001-2012
2013 Activity Report
http://www.cembureau.eu/2013-activity-report
• The role of cement in the 2050 low carbon economy
http://lowcarboneconomy.cembureau.eu/
• The European Cement Industry - A Strategic Contributor to Europe's Future
http://www.cembureau.eu/european-cement-industry-strategic-contributor-europes-future
• Cements for a low-carbon Europe
http://www.cembureau.eu/cements-low-carbon-europe
• Building a Future, with Cement & Concrete - Adapting to Climate Change by Planning Sustainable Construction
http://www.cembureau.eu/building-future-cement-concrete-adapting-climate-change-planning-sustainable-construction
• Sustainable cement production: Co-processing of Alternative Fuels and Raw Materials in the Cement Industry
http://www.cembureau.eu/sustainable-cement-production-co-processing-alternative-fuels-and-raw-materials-cement-industry


 

• High Level Tripartite Strategic Forum on Sustainable Construction

• Cement and Lime BREF Technical Working Group
• Waste Incineration BREF Technical Working Group
• Waste Treatment BREF Technical Working Group
• Large Combustion Plants BREF Technical Working Group
• Management of Tailings and Waste-Rock BREF Technical Working Group
• Standing Working Party for the Mining and Other Extractive Industries (SWPEI)
• Business and Biodiversity Platform
• Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG)

• Raw Materials Supply Group
• Stakeholder Expert Group on the Review of EU Air Policy
• IED Article 13 Forum
• FEBI-FEBS-BusinessEurope-EuroChambres-INS-Eurostat (liaison between European trade associations, Eurostat and interested DGs)
• Ferrous and non-ferrous metals competitiveness expert group

Nee

Nee

.

    Aantal personen dat betrokken is bij de hierboven vermelde activiteiten

50%: 8  

8

4

    Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Stella Kirabo Kinuka 09/08/2014 07/08/2015
Koen Coppenholle 23/10/2014 21/10/2015
Jean-Baptiste Gomes 29/08/2014 07/08/2015
Ann Jessica Johnson 06/11/2014 04/11/2015

    Interessegebieden

 • Algemene en bestuurszaken
 • Belastingen
 • Concurrentie
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Trans-Europese netwerken
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

    Lidmaatschap en aangesloten organisaties

CEMBUREAU members:

• Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ)
http://www.zement.at/
• Fédération de l’Industrie Cimentière Belge (Febelcem)
http://www.febelcem.be/
• Bulgarian Association of Cement Industry (BACI)
http://bacibg.org/
• Czech Cement Association
http://www.svcement.cz/
• Aalborg Portland A/S
www.aalborgportlandgroup.com
• Kunda Nordic Cement Corporation
http://www.knc.ee/en
• Finnsementti Oy
http://www.finnsementti.fi/en
• Syndicat Français de l’Industrie Cimentière (SFIC)
http://www.infociments.fr/
• Verein Deutscher Zementwerke e.V.
https://www.vdz-online.de/
• Hellenic Cement Industry Association (HCIA)
http://www.hcia.gr/
• Magyar Cementipari Szövetzég (MCSZ)
http://www.cembureau.be/about-cembureau/members
• Cement Manufacturers Ireland
http://www.cement.ie/
• Italian Technical and Economic Association of Cement
http://www.aitecweb.com/
• CEMEX LATVIA
http://www.cemex.lv/
• Akmenes Cementas AB
http://www.cementas.lt/
• CIMALUX s.a.
http://www.cimalux.lu/online/fr/Accueil.html
• Eerste Nederlandse Cement Industry (ENCI)
http://www.enci.nl/nl
• Norcem A.S.
http://www.norcem.no/no
• The Polish Cement Association (PCA)
http://www.polskicement.pl/
• Technical Association of the Cement Industry (ATIC)
http://www.atic.pt/
• Employers’ Organisation in Cement Industry and other Mineral Products for Construction in Romania (CIROM)
http://www.cirom.ro/
• Slovenian Cement Producers Association (SLOCEM)
http://www.slocem.si/eng/
• Association of Spanish Cement Producers (Oficemen)
https://www.oficemen.com/default.asp?id_cat=10
• Cementa AB
http://www.cementa.se/en
• Cemsuisse
http://www.cemsuisse.ch/cemsuisse/index.html
• Turkish Cement Manufacturers’ Association (TCMA)
http://www.tcma.org.tr/ENG/index.php
• Minerals Products Association (MPA)
http://cement.mineralproducts.org/

Associate members:

• Croatia Cement
http://www.croatiacement.hr/
• Serbian Cement Industry Association
http://www.cis.org.rs/en

• Alliance of Energy Intensive Industries
• Alliance for a Competitive European Industry
• European Construction Forum (ECF)
http://www.ecf.be/
• Business Europe
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?
• BUILD UP
http://www.buildup.eu/
• Construction Products Europe (CPE)
http://www.construction-products.eu/
• European Concrete Platform (ECP)
http://www.europeanconcrete.eu/
• European Minerals Day
http://www.mineralsday.eu/
• European Network for Silica (NEPSI)
http://www.nepsi.eu/
• Industrial Emissions Alliance
• Industrial Federation of Industrial Energy Consumers (IFIEC) Europe
http://www.ifieceurope.org/
• European Cement Research Academy (ECRA
http://www.ecra-online.org/171/
• Non Energy Extractive Industries Panel (NEEIP)
• REACH Alliance
• Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency (SPIRE) Public-Private Partnership (PPP)
http://www.spire2030.eu/

    Financiële gegevens

01/2014  -  12/2014

>= 400.000 € en < 499.999 €

Geen geld ontvangen van de EU-instellingen in het meest recente afgesloten boekjaar

    Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code: