Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

CEMBUREAU - The European Cement Association

Tunnistenumero rekisterissä: 93987316076-63
Rekisteröintipäivä: 24.6.2011 11:49:19

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 6.6.2014 9:03:55
Edellinen vuotuinen päivitys: 6.6.2014 9:03:55


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: CEMBUREAU - The European Cement Association
Lyhenne: CEMBUREAU
Organisaation oikeudellinen muoto: ASBL
Internet-osoite: http://www.cembureau.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Koen Coppenholle
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Koen Coppenholle
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue d'Arlon  55
1040 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32-02) 234 10 11
Faksinumero: (+32-02) 230 47 20
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The European Cement Association is the representative organisation of the cement industry in Europe. Currently, its Full Members (27) are the national cement industry associations and cement companies of the European Union (with the exception of Cyprus, Malta and Slovakia) plus Norway, Switzerland and Turkey. Croatia is an Associate Member of CEMBUREAU.

The Association acts as spokesman for the cement industry before the European Union institutions and other public authorities, and communicates the industry’s views on all issues and policy developments with regard to technical, environmental, energy and promotional issues. Permanent dialogue is maintained with EU institutions, international authorities and other international associations.

CEMBUREAU plays a significant role in the world-wide promotion of cement and the ready-mix and precast concrete industries in co-operation with Member Associations and other relevant organisations. The Association regularly co-hosts conferences on specific issues aimed at improving the market perception of the concrete industry and promoting the use of generic cement and concrete products.

CEMBUREAU fulfills its primary objective of advancing its Members' interests through active representation of the European cement industry at European and international levels by:

- Enhancing the competitiveness of the cement industry;
- Developing environmental know-how;
- Promoting generically cement and concrete
- Making general and specific information available.

CEMBUREAU edits publications such as World Statistical Review.

CEMBUREAU has a commercial subsidiary: Cimeurope S.A.R.L
Cimeurope's mission is threefold:
• providing intellectual services to the cement industry in the field of energy;
• advising the cement industry on various topics upon request
• promoting final markets for cement

Cimeurope organises annual conferences such as “CEMPROSPECTs” (reviews the recent evolution of the steam coal and petcoke markets, freight and alternative fuels) and publishes CEMREVIEW, a report which focuses on the steam coal and petcoke markets.

CEMBUREAU and Cimeurope created a REACH implementation website, focusing on the REACH requirements specific to the cement industry.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Stella Kirabo Kinuka 9.8.2014 7.8.2015
Ann Jessica Johnson 6.11.2014 4.11.2015
Koen Coppenholle 23.10.2014 21.10.2015
Jean-Baptiste Gomes 29.8.2014 7.8.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
CEMBUREAU is Member or has relationships with:

ACEI (Alliance for a Competitive European Industry)

AEII (Alliance of Energy Intensive Industries), representing alloys, cement, ceramics, chlor alkali, expanded clay, glass, iron and steel, lime, non-ferrous metals, and paper industries. Its work on electricity prices and the functioning of the electricity market continued in close cooperation with IFIEC (International Federation of Industrial Energy Consumers).

BUSINESSEUROPE (the Confederation of National Employers Federations throughout Europe)

CEPMC (Council of European Producers of Materials for Construction)

ECF (European Construction Forum)

ECP (European Concrete Platform)

EEF (European Energy Forum)

Eucopro (the European Association for Co-processing)

EUPAVE (the European Concrete Paving Association) dedicated to concrete pavement at EU level.

FAIB (Federation of European and International Associations, established in Belgium)

FOCOPE (the Forum in the European Parliament for Construction).

NEEIP (Non-Energy Extractive Industry Panel)

NEPSI, the multi-sectoral negotiation platform on silica (European Network for Crystalline Silica) which is monitoring the application of the ESDA on Crystalline Silica. CEMBUREAU is represented on the NEPSI Council where employers and employees have equal representation.

REACH Alliance

Members of the CEMBUREAU staff directly engaged in advocacy with the European Institutions are Members of SEAP (Society of European Affairs Professionals) and are bound by the SEAP Code.

WBCSD-CSI (World Business Council for Sustainable Development’s Cement Sustainability Initiative).

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 450 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
SEAP (Society of European Affairs Professionals)