Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Falck

Identifikavimo numeris Registre: 93898497838-96
Registracijos data: 25/01/2012 15:51:37

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 05/02/2015 23:07:28
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 05/02/2015 23:07:28
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 05/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Falck

A/S

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Polititorvet, 1
1780 Copenhagen V.
DANIJA

(+45) 70333311

    Teisiškai atsakingas asmuo

Ole Qvist Pedersen

Senior Public Affairs Manager

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Annette Hyldebrandt

Public Affairs Manager

    Tikslai ir uždaviniai

For more than 100 years, it has been Falck’s mission to prevent accidents, disease and emergency situations, to rescue and assist people in emergencies quickly and competently and to rehabilitate people after illness and injury.

Based on this mission, it is Falck’s vision to develop a major international organisation working within assistance for cars, home and travel, emergency services including Emergency Medical Services and Fire Fighting, healthcare services and clinics and safety training services for off shore, maritime and mining

  • Europos
  • pasaulinio
  • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Public procurement legislation and its implementation Cases of national infringement of EU- procurement procedures in Member
States, mainly in the EMS-services
Civil protection Day
Fire services and protection
Health Care initiatives
Standardization of services in Europe
FTA's involving Public Procurement


 

Non

Non

Non

Non

Non

Public Procurement Directive and Concessions Directive, Meetings with EPs and Commission

Complaints cases on public procuremeet rules and state aid in DG Growth and DG Comp- Meetings and correspondance

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Humanitarinė pagalba
  • Konkurencija
  • Prekyba
  • Transportas
  • Vidaus rinka
  • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Confederation of Danish Industry
Business Europe

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

500 000 €

Modex Programme-Civil Protection

0 €

none

Falck is present in 19 EU-member states operating emergency, clinics, healthcare, assistance and safety services
Falck has over 35.000 employees world wide.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.