Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Falck

Identifikavimo numeris Registre: 93898497838-96
Registracijos data: 12.1.25 15.51.37

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.21 15.16.21
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.30 10.25.08


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Falck
Akronimas:
Teisinis statusas: A/S
Svetainė:

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ole Qvist Pedersen
Pareigos: Senior Vice President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Annette Hyldebrandt
Pareigos: Public Affairs Manager

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Polititorvet  1
1780 Copenhagen V.
DANIJA
Telefono numeris: (+45) 70333311
Faksas: (+45) 33152957
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: For more than 100 years, it has been Falck’s mission to prevent accidents, disease and emergency situations, to rescue and assist people in emergencies quickly and competently and to rehabilitate people after illness and injury.

Based on this mission, it is Falck’s vision to develop a major international organisation working within assistance, emergency, healthcare and safety training services.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • valstybės
  • Europos
  • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Public Procurement Directive and Concessions Directive,møder og skriftligt fremsendte synspunkter i forbindelse med direktivbehandlingen

Konkrete klagesager under behandling i DG-Markt og DG-Comp

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Vidaus rinka
  • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Confederation of Danish Industry

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Falck is present in 14 EU-member states operating emergency, clinics, healthcare, assistance and safety services
Falck has over 30.000 employees

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Yes