Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Falck

Идентификационен номер в Регистъра: 93898497838-96
Дата на регистрация: 25/01/2012 15:51:37

Информацията за този субект е била последно изменена на: 05/02/2015 23:07:28
Последната годишна актуализация е извършена на: 05/02/2015 23:07:28
Следваща актуализация най-късно до: 05/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Falck

A/S

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Polititorvet, 1
1780 Copenhagen V.
ДАНИЯ

(+45) 70333311

    Правно отговорно лице

Господин  Ole Qvist Pedersen

Senior Public Affairs Manager

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Annette Hyldebrandt

Public Affairs Manager

    Цели и задачи

For more than 100 years, it has been Falck’s mission to prevent accidents, disease and emergency situations, to rescue and assist people in emergencies quickly and competently and to rehabilitate people after illness and injury.

Based on this mission, it is Falck’s vision to develop a major international organisation working within assistance for cars, home and travel, emergency services including Emergency Medical Services and Fire Fighting, healthcare services and clinics and safety training services for off shore, maritime and mining

  • европейско равнище
  • световно равнище
  • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Public procurement legislation and its implementation Cases of national infringement of EU- procurement procedures in Member
States, mainly in the EMS-services
Civil protection Day
Fire services and protection
Health Care initiatives
Standardization of services in Europe
FTA's involving Public Procurement


 

Не

Не

Не

Не

Не

Public Procurement Directive and Concessions Directive, Meetings with EPs and Commission

Complaints cases on public procuremeet rules and state aid in DG Growth and DG Comp- Meetings and correspondance

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Вътрешен пазар
  • Конкуренция
  • Обществено здраве
  • Транспорт
  • Търговия
  • Хуманитарна помощ

    Членство

Confederation of Danish Industry
Business Europe

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

500 000 €

Modex Programme-Civil Protection

0 €

none

Falck is present in 19 EU-member states operating emergency, clinics, healthcare, assistance and safety services
Falck has over 35.000 employees world wide.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.