Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

RENAULT TRUCKS

Tunnusnumber registris: 93875087024-68
Registreerimise kuupäev: 26.10.11 11:14:32

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 29.09.14 15:11:29
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29.09.14 15:11:29


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: RENAULT TRUCKS
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Société par actions simplifiées (SAS)
Veebisait: http://www.renault-trucks.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Bruno Blin
Ametikoht: Président

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Marion Auzolle
Ametikoht: Conseillère affaires européennes

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 99 Route de Lyon 
69802 Lyon
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 472968111
Faks: (+33) 158441975
Muud kontaktandmed: Coordonnées du bureau de représentation à Bruxelles:

Renault Trucks- Représentation auprès de l'UE
3, rue du Luxembourg
1000 Bruxelles
00 32 2 482 58 77

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Veille des projets règlementaires concernant le secteur automobile (transport, environnement, recherche etc). Représentation de l'entreprise dans les organismes ou associations européennes intervenant dans le processus de décision politique ou règlementaire. Interface entre les Institutions européennes et l'entreprise.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Marion AUZOLLE 15.10.14 13.10.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


n/a

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
RENAULT TRUCKS est membre du CCFA (comité des constructeurs français d'automobiles), du MEDEF international.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 09/2011 - 10/2011
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.