Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Horitzó Europa

Inschrijvingsnummer in het register 93826233080-69
Inschrijvingsdatum: 18-1-10 16:25:34

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 11-1-14 12:40:17
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 11-1-14 12:40:17


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Horitzó Europa
Acroniem: HE
Rechtsvorm: Association
Website: http://www.horitzo.eu

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Kolja Bienert
Functie: President

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Ignasi Centelles
Functie: Delegate to Brussels

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Sant Bartomeu  28
E-08172 Sant Cugat del Valles
SPANJE
Telefoon: (+34) 667053201
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Foster the debate about Europe and the international issues in our remit as well as the debate bout Catalonia's contribution to the European construction process.

Give Catalonia's citizens an understanding of the EU and to boost their participation in political, economic and social debates about the future of Europe.

Encourage the examination of challenges and consequences brought up in Europe by globalisation and international governance.

HE is a candidate member of UEF.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 57
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


European and International affairs. Interaction between Catalonia and the EU

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Cultuur
 • Jeugd
 • Milieu
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Uitbreiding van de EU

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 57
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • DUITSLAND
 • FRANKRIJK
 • ITALIË
 • POLEN
 • SPANJE
 • VERENIGD KONINKRIJK

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
- Xarxa d'Entitats Europeistes de Catalunya (Network of pro European associations of Catalonia)
- Union of European Federalists (UEF)

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 5.150
waarvan gefinancierd door de overheid: 0
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 5.150
- giften: 150
- contributies van de leden: 5.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.