Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Confédération Syndicale des Familles

Id-nummer i registret: 93825358233-47
Registreringsdag: 2012-03-05 14:21:52

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-03 10:43:12
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-03 10:43:12


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Confédération Syndicale des Familles
Förkortning: CSF
Associationsform (rättslig ställning): Association de consommateurs agréée
Webbplats: http://www.la-csf.org/

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: AMINATA KONE
Befattning: Secrétaire générale

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Elsa Cohen
Befattning: Responsable du pôle consommation

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: rue Riquet  53
75019 PARIS
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 144898684
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: La CSF est une association de consommateurs agréée assurant la défense et la représentation des intérêts des consommateurs au niveau local, national et européen.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Réponses aux consultations publiques de la Commission, ECCG, etc.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 50 000
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • FRANKRIKE

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 2 471 726
därav offentlig finansiering: 1 112 514
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 1 112 514
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 1 359 212
- gåvor:
- medlemsavgifter: 247 215
ventes, prestations de services : 980 965
produits de gestion courante : 20 646
reprise(s), amortissements et provisions : 48 131
transferts de charges : 62 255
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.