Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Confédération Syndicale des Familles

Identifikationsnummer i registret: 93825358233-47
Registreringsdato: 05-03-12 14:21:52

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 03-03-14 10:43:12
Seneste årlige opdatering 03-03-14 10:43:12


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Confédération Syndicale des Familles
Forkortelse: CSF
Retlig form: Association de consommateurs agréée
Websted: http://www.la-csf.org/

Kategorier

Kategori III –Ikke-statslige organisationer
og mere præcist: Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: AMINATA KONE
Stilling: Secrétaire générale

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Elsa Cohen
Stilling: Responsable du pôle consommation

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: rue Riquet  53
75019 PARIS
FRANKRIG
Telefonnr.: (+33) 144898684
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: La CSF est une association de consommateurs agréée assurant la défense et la représentation des intérêts des consommateurs au niveau local, national et européen.
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Réponses aux consultations publiques de la Commission, ECCG, etc.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Film, tv, radio og medier
 • Fiskeri og akvakultur
 • Folkesundhed
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Handel
 • Indre Anliggender
 • Informationssamfundet
 • Klima
 • Kommunikation
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Skat
 • Told
 • Transeuropæiske net  
 • Transport
 • Uddannelse
 • Unge

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 50.000
Antal medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
 • FRANKRIG

Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Samlet budget: 2.471.726
heraf offentlig finansiering: 1.112.514
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter:
- Tilskud:
- fra nationale kilder: 1.112.514
- fra lokale/regionale kilder:
anden finansiering: 1.359.212
- tilskud:
- medlemsbidrag: 247.215
ventes, prestations de services : 980.965
produits de gestion courante : 20.646
reprise(s), amortissements et provisions : 48.131
transferts de charges : 62.255
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.