Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Deutscher Forstwirtschaftsrat

Identifikacijska številka v Registru: 93816803837-40
Datum registracije: 8.7.10 16:30:27

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 11.6.14 10:16:39
Datum zadnje letne spremembe: 11.6.14 10:16:39


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Deutscher Forstwirtschaftsrat
Kratica: DFWR
Pravni status: eingetragener Verein (e.V.)
Spletna stran: http://www.dfwr.de

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Georg Schirmbeck
Položaj: President

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Dr. Markus Ziegeler
Položaj: Geschäftsführer

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Claire-Waldoff-Straße  7
10117 Berlin
NEMČIJA
Telefon: (+49 30) 31 904 560
Telefaks: (+4930) 31904 564
Drugi podatki: The German Forestry Council (DFWR) is the representative agency of all actors involved in forestry in the Federal Republic of Germany. The DFWR is committed to the interests and concerns of sustainable forestry. Sustainable forestry is the basis for approximately 2 million forest owners in Germany to manage a forest area of 11.1 million hectares - or about 31% of the national territory.

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Als forstpolitische Institution vertritt der DFWR die Belange der Forstwirtschaft gemäß den Zielsetzungen der Nachhaltigkeit, die sich auf drei Säulen stützt:
1) Ökonomische Nachhaltigkeit:
·Erhalt und Sicherung der Ertragslage der Forstwirtschaft
·Erzeugung hochwertigen Holzes in stabilen Wäldern
·Sicherung eines ausreichenden Einkommens für die Waldbesitzer
·Schaffung und Sicherung von qualifizierten Arbeitsplätzen im Wald
2) Ökologische Nachhaltigkeit:
·Landschafts-, Natur- und Umweltschutz im Wald
·Schutz und Erhaltung einer vielfältigen Flora und Fauna und ihrer Habitate im Rahmen einer nachhaltigen, naturnahen Forstwirtschaft
·Waldverträgliche Schalenwildbestände
·Erhalt und Förderung der Biodiversität durch stufige, artenreiche Waldbestände
3) Soziale Nachhaltigkeit:
·Erholungsfunktion, Schutzfunktion: Wasser, Boden, Klima
·Klimaschutz durch nachhaltig bewirtschaftete Waldbestände: global, regional, lokal
·Wasserwerk Wald: Trinkwasser, Hochwasser- und Bodenschutz sowie Grundwasserfilter
·Sicherung des Waldes als Erholungs- und Erlebnisraum für die Bürger
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 3
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


u.a. Waldkonvention, EU-Forststratgie

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podnebni ukrepi
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Vseevropska omrežja

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 70
Število včlanjenih organizacij: 17
Včlanjene organizacije (Število članov) :
 • Landesforsten (21 Člani)
 • AGDW (21 Člani)
 • BVKommSpV (5 Člani)
 • BIMA (2 Člani)
 • DFV (1 Člani)
 • KWF (1 Člani)
 • DBV (1 Člani)
 • IG BAU (4 Člani)
 • BDF (4 Člani)
 • DFUV (1 Člani)
 • DLG (1 Člani)
 • Fachhochschulen (1 Člani)
 • Forstfakultäten (4 Člani)
 • ANW (1 Člani)
 • SDW (1 Člani)
 • VLK (1 Člani)
 • VDF (1 Člani)
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • NEMČIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Kontakte zu
CEPF
FECOF
EUSTAFOR
UEF
ENFE

Finančni podatki

Finančno leto: 04/2013 - 03/2014
Skupni proračun: 285.000
pri čemer so javna finančna sredstva:
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri: 285.000
- donacije:
- prispevki članov: 285.000
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.