Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

European Lift Components Association

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 93685904817-03
Regisztráció időpontja: 2010.12.17. 10:35:27

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2013.12.05. 7:52:02
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2013.12.05. 7:52:02


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: European Lift Components Association
Rövidítés: ELCA
Jogi forma: GEIE
Honlap: http://www.elca-eu.org/

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Matteo Volpe
Beosztás: President

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Andrea Parola
Beosztás: secretariat

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Rue de la Loi  221
Bruxelles 1040
BELGIUM
Telefonszám: (+32) 2 2317135
Faxszám: (+32) 22317139
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: The corporate purpose includes representation, development and protection of its members’ common interests as European lifts, goods lifts components manufacturers, within the European Union. All activities with this regard will be undertaken.

The corporate purpose includes the participation, with simple decision of the Management Board, into any public or private bodies having concern with the lifts sector; moreover, the corporate purpose includes the collaboration concerning security and quality of components and any type of activity that the Grouping’s statutory bodies consider as useful components for institutional purposes. Further more, the Grouping is intended to raise the awareness of the social useful function of lifts for people and materials.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • európai

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 2
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Follow-up on developments of the Standard Directive and Machinary Directive.
Participation in CEN meetings

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Belső piac
 • Belügyi
 • Energiaügy
 • Fogyasztóvédelem
 • Környezetvédelem
 • Kutatás és technológia
 • Vállalkozáspolitika
 • Vámügyek
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2012 - 12/2012
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 50000  € és < 100000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.